Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Implementacja dyrektywy o prawach akcjonariuszy - zmiany w k.s.h.
Termin:

10.09.2008

Miejsce:

Warszawa

Program:

Udział:

Fizycznie


Implementacja dyrektywy o prawach akcjonariuszy - zmiany w k.s.h.

Warszawa, 10 września 2008 r.
 
Sala NewConnect
GPW, ul Książęca 4, Warszawa

Transmisję internetową z seminariów zapewnia WSE InfoEngine S.A.

Dodatkowa informacja

Seminarium wyłącznie dla członków SEG.

TransmisjaTransmisję internetową z seminariów zapewnia WSE InfoEngine S.A.
11:30 - 11:40
Otwarcie seminarium
Beata Stelmach Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
11:40 - 14:30
Perspektywa emitenta a perspektywa akcjonariusza - konflikt wartości prezentacja założeń projektu
Prof. dr hab. Michał Romanowski, Przewodniczący Zespołów Problemowych Komisji Kodyfikacyjnej ds. Krajowego i Europejskiego Prawa Spółek
 

Prezentacja najnowszej wersji rozwiązań według obszarów regulacji - terminy i sposób zwołania walnego zgromadzenia

 • dyskusja

Uprawnienia dotyczące zwołania walnego zgromadzenia, uzupełniania porządku obrad i przedstawiania projektów uchwał, uprawnienia akcjonariuszy mniejszościowych

 • dyskusja
uprawnienia organów spółki
 • dyskusja

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (record date)

 • dyskusja

Udział w walnym zgromadzeniu za pośrednictwem środków elektronicznych

 • dyskusja,
Głosowanie korespondencyjne
 • dyskusja
Głosowanie przez pełnomocnika
     
 • wprowadzenie

zakaz ograniczania prawa akcjonariuszy do ustanawiania pełnomocników

 • dyskusja
pełnomocnicy znajdujący się w konflikcie interesów
 • dyskusja,
niejednolite głosowanie
 • dyskusja,
forma pełnomocnictwa
 • dyskusja
 
Obowiązki publikacyjne dotyczące wyników głosowań
 • dyskusja
Prawo akcjonariusza do informacji
 • dyskusja,
Pozostałe zmiany
 • dyskusja
14:30 - 15:45
Lunch
15:45 - 16:00
Zakończenie seminarium
Beata Stelmach Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Zdjecie prelegenta Beata Stelmach

Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Data aktualizacji: 2021-10-21

Zobacz również:

Szybkie menu