Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
MSSF w praktyce. Sprawozdawczość śródroczna i inne gorące tematy MSSF - aspekty istotne dla spółek giełdowych - RELACJA
Termin:

15.06.2011

Miejsce:

Warszawska GPW, ul. Książęca 4

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Deloitte mieli przyjemność zaprosić na konferencję "MSSF w praktyce. Sprawozdawczość śródroczna i inne gorące tematy MSSF - aspekty istotne dla spółek giełdowych", która odbyła się 15 czerwca 2011 roku na warszawskiej GPW, ul. Książęca 4.

Rzetelny system raportowania zgodny z zasadami rachunkowości to jeden z podstawowych kryteriów atrakcyjności inwestycyjnej firm. System ten w coraz większym stopniu opiera się na raportowaniu śródrocznym. Czy jakość sprawozdawczości śródrocznej nadąża za wzrostem jej znaczenia dla otoczenia zewnętrznego?

Podczas konferencji eksperci firmy Deloitte omówili istotne kwestie związane z raportowaniem śródrocznym. Ponadto, praktycy poruszyli inne „gorące” tematy roku 2011 oraz specyficzne zagadnienia MSSF wymagające interpretacji. Eksperci przybliżyli również kolejne propozycje zmian MSSF opracowane przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, istotne zwłaszcza z perspektywy spółek notowanych na giełdzie.

Bieżący okres to okres intensywnych prac Rady nad zagadnieniami dotyczącymi konsolidacji, wspólnych przedsięwzięć, ujawnień odnośnie zaangażowania w inne jednostki jak również zagadnień związanych z ustaleniem wartości godziwej w sprawozdaniu finansowym. Rada zaadresowała powyższe zagadnienia poprzez opublikowanie „prawie końcowych wersji” zestawu 5 nowych bądź znowelizowanych standardów dotyczących konsolidacji oraz nowego standardu dotyczącego ustalania wartości godziwej. Nasi eksperci podjęli wyzwanie przybliżenia Państwu czekających nas zmian w MSSF.

Uczestnicząc w konferencji zyskali Państwo okazję do bezpośredniej wymiany doświadczeń i poglądów z ekspertami i praktykami biznesu. Mieli Państwo również możliwość indywidualnych konsultacji konkretnych problemów z ekspertami firmy Deloitte.

Konferencja skierowana była do dyrektorów finansowych, członków zarządów odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość, głównych księgowych, przedstawicieli działów prawnych i finansowych.

Dodatkowe informacje

Spotkanie przeznaczone było wyłącznie dla przedstawicieli spółek należących do SEG oraz gości Deloitte. Udział w nim był bezpłatny.
11:45 - 12:00
Rejestracja uczestników i powitalna kawa
12:00 - 12:05
Otwarcie seminarium
12:05 - 12:15
Spodziewany harmonogram publikacji nowelizowanych standardów
 • Standardy wydane do czerwca 2011
 • Standardy, których wydanie jest oczekiwane w II połowie 2011
 • Wejście w życie
Marcin Samolik Biegły Rewident, Starszy Menedżer Audit & Assurance, Zespół ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, Deloitte
12:15 - 12:45
Sprawozdawczość śródroczna w świetle MSR34
 • Zmiany w MSR34 wchodzące w życie w roku 2011
 • Zmiana roku obrotowego a sprawozdawczość śródroczna i dane porównywalne
Monika Jakubczyk Partner w Dziale Audit & Assurance, Deloitte
12:45 - 13:05
Działalność zaniechana w sprawozdawczości finansowej
 • Klasyfikacja aktywów i grup do zbycia jako przeznaczonych do sprzedaży
 • Prezentacja działalności zaniechanej w sprawozdaniu finansowym, dane porównawcze
Przemysław Zawadzki Partner Associate w Dziale Audit & Assurance, Zespół ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej Deloitte
13:05 - 13:35
Nowe spojrzenie na konsolidację – „zestaw pięciu” standardów
 • MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe
 • MSSF 11 Wspólne umowy
 • MSSF 12 Ujawnienia odnośnie zaangażowania w inne jednostki
 • MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe
 • MSR 28 Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia
Marcin Samolik Biegły Rewident, Starszy Menedżer Audit & Assurance, Zespół ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, Deloitte
13:35 - 13:55
Przerwa kawowa
13:55 - 14:25
Wartość godziwa w sprawozdaniu finansowym – MSSF13
 • Cel standardu
 • Hierarchia wartości godziwej
 • Ustalanie wartości godziwej (wskazówki, techniki)
 • Ujawnienia
Marcin Samolik Biegły Rewident, Starszy Menedżer Audit & Assurance, Zespół ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, Deloitte
14:25 - 14:55
Instrumenty finansowe – bieżące zagadnienia
Robert Karczmarczyk Dyrektor Risk Advisory, Deloitte
14:55 - 15:25
Podatki - nowe linie interpretacji /orzecznictwa /planowane zmiany przepisów Różnice kursowe Koszty finansowe Zbycie akcji/udziałów w celu umorzenia Przekształcanie podmiotów
Aleksander Kot Starszy Menedżer w dziale doradztwa podatkowego Deloitte
15:25 - 15:40
Zakończenie konferencji – pytania i odpowiedzi
15:40 - 16:15
Lunch
Organizatorzy
Patroni Medialni

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-07-07

Zobacz również:

Szybkie menu