Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Prawa własności intelektualnej a wartość spółki . Ochrona spółek giełdowych przed nieuczciwą konkurencją - RELACJA Z SEMINARIUM
Termin:

08.09.2010

Miejsce:

Sala Notowań warszawskiej GPW przy ul. Książęca 4

Program:

Program dostępny wkrótce

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Kancelaria Wardyński i Wspólnicy Sp. k. miały przyjemność zaprosić na seminarium „Prawa własności intelektualnej a wartość spółki. Ochrona spółek giełdowych przed nieuczciwą konkurencją”, które odbyło się dnia 8 września 2010 roku na Sali Notowań warszawskiej GPW przy ul. Książęca 4.

Prawa własności intelektualnej chronią dobra o charakterze niematerialnym, przede wszystkim utwory, patenty, znaki towarowe oraz wzory przemysłowe. Akty prawa krajowego, międzynarodowego i wspólnotowego szczegółowo regulują sposoby uzyskiwania praw do tych dóbr, zasady korzystania z nich, a także określają, jakie działania osób trzecich stanowią ich naruszenie.

Pierwsze dwie prelekcje przybliżyły uczestnikom zagadnienia dotyczące niematerialnych składników przedsiębiorstwa, jakimi są dobra własności intelektualnej. Mogą one decydować o sukcesie rynkowym i wartości przedsiębiorstwa. Naruszenie praw do tych dóbr przez osoby trzecie godzi w ich istotę, wartość ekonomiczną, a w konsekwencji - wartość przedsiębiorstwa.
Podczas popołudniowej sesji merytorycznej zaś został poruszony temat ochrony spółek giełdowych przed nieuczciwą konkurencją. Uczestnicy dowiedzieli się między innymi, czym jest nieuczciwa konkurencja, jakie dobra chronione są przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, kiedy dochodzi do ich naruszeń, jak wreszcie z nieuczciwą konkurencją walczyć.

Udział w seminarium był  bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, decydowała kolejność zgłoszeń.

Dodatkowa informacja

Seminarium przeznaczone było tylko dla członków SEG.
Organizatorzy
Patroni Medialni

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-07-29

Zobacz również:

Szybkie menu