Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania 2014
Termin:

07.05.2014

Miejsce:

Sala Notowań warszawskiej GPW, ul. Książęca 4

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i firma Deloitte mieli przyjemność zaprosić na seminarium "Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania", które odbyło się 7 maja 2014 roku w Sali Notowań warszawskiej GPW (ul. Książęca 4). Partnerem wydarzenia była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały kluczowe kwestie dotyczące sprawozdawczości finansowej, istotne z perspektywy spółek notowanych na giełdzie, które eksperci firmy Deloitte omówili pod kątem przygotowania sprawozdań śródrocznych. Szczególną uwagę poświęciliśmy wybranym zagadnieniom dotyczącym najistotniejszych zmian w regulacjach MSSF i MSR obowiązujących dla sprawozdań za rok 2014, m.in. skrócone sprawozdania śródroczne w świetle MSR 34, elementy kontroli, transakcje z podmiotami powiązanymi z MSR 24, jednostki inwestycyjne MSSF 10. Tradycyjnie przedstawiliśmy również aktualne zmiany podatkowe - rewolucyjne zmiany w VAT w 2014 roku - istotne przy sporządzaniu raportów śródrocznych. Podczas konferencji skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na praktycznych aspektach stosowania przepisów, również tych, które niejednokrotnie budzą wątpliwości interpretacyjne.

Dzięki udziałowi w konferencji zyskali Państwo okazję do bezpośredniej wymiany doświadczeń i poglądów z ekspertami i praktykami biznesu. Mieli Państwo również możliwość indywidualnych konsultacji konkretnych problemów z ekspertami firmy Deloitte.

Konferencja skierowana była do dyrektorów finansowych, członków zarządów odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość, głównych księgowych, przedstawicieli działów prawnych i finansowych w spółkach giełdowych.

Dodatkowe informacje

Seminarium przeznaczone było dla przedstawicieli spółek SEG oraz klientów Deloitte.
12:00 - 12:15
Rejestracja gości i kawa powitalna

12:15 - 12:25
Otwarcie konferencji
12:25 - 12:55
Skrócone sprawozdanie śródroczne w świetle MSR 34
 • Zmiany polityki rachunkowości
 • Zakres ujawnień w sprawozdaniu śródrocznym
 • Ujawnienia w sprawozdaniu jednostkowym a sprawozdaniu skonsolidowanym
 • Aktualizacja szacunków a sprawozdawczość śródroczna
 • Wskaźniki zysku na akcję w sprawozdaniu śródrocznym
Monika Jakubczyk Partner w Dziale Audit & Assurance, Deloitte
12:55 - 13:35
Elementy kontroli – czy tylko władza się liczy?
 • Definicja kontroli
 • Ekspozycja na zmienne zwroty
 • Możliwość wykorzystania władzy
 • Analiza przypadków
Marcin Samolik Biegły Rewident, Starszy Menedżer Audit & Assurance, Zespół ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, Deloitte
13:35 - 14:05
Transakcje z podmiotami powiązanymi MSR 24
 • Kim jest kluczowy personel
 • Podmioty powiązane – zakres definicji i możliwe powiązania
 • Uproszczenia w ujawnianiu transakcji z niektórymi podmiotami powiązanymi
Tomasz Stonawski Starszy Menedżer w dziale Audytu Deloitte
14:05 - 14:20
Przerwa kawowa
14:20 - 14:55
MSSF 10 – jednostki inwestycyjne

Podsumowanie wymogów dla jednostek inwestycyjnych wraz z przykładami praktycznymi:

 • definicja jednostki inwestycyjnej,
 • typowa charakterystyka jednostki inwestycyjnej,
 • monitorowanie statusu jednostki inwestycyjnej,
 • rachunkowość dla spółek zależnych,
 • spółki zależne podlegające konsolidacji,
 • spółka dominująca jednostki inwestycyjnej.
Przemysław Zawadzki Partner Associate w Dziale Audit & Assurance, Zespół ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej Deloitte
14:55 - 15:40
Podatki: rewolucyjne zmiany w VAT w 2014 roku
 • Zmiany dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego oraz odliczeń od 1.1.2014 r.
 • Obszary ryzyka dla spółek wynikające z wprowadzonych zmian
 • Nowy system odliczeń VAT w odniesieniu do samochodów osobowych od 1.4.2014 r.
Przemysław Skorupa Starszy Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte
15:40 - 16:30
Lunch
Organizatorzy
Partnerzy
Patroni Medialni

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Joanna Bielecka

Joanna Bielecka

Manager ds. Komunikacji z Emitentem Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Kontakt w sprawie członkostwa w SEG

tel.: (22) 826 26 89

e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-06-30

Zobacz również:

Szybkie menu