Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania
Termin:

11.05.2016

Miejsce:

Sala Notowań warszawskiej GPW (ul. Książęca 4)

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i firma Deloitte mieli przyjemność zaprosić na konferencję "Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania", która odbyła się 11 maja 2016 roku w Sali Notowań warszawskiej GPW (ul. Książęca 4). Partnerem wydarzenia była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podczas konferencji zaprezentowaliśmy kluczowe kwestie dotyczące sprawozdawczości finansowej, istotne z perspektywy spółek notowanych na giełdzie, które eksperci firmy Deloitte omówili pod kątem przygotowania sprawozdań śródrocznych. Szczególną uwagę poświęciliśmy wybranym zagadnieniom dotyczącym m.in. zmian w MSR/MSSF od 2016 roku (co się zmienia w standardach obecnie, jakie zmiany w standardach planowane są w najbliższej przyszłości, zmiany w MSR1 w ramach „Inicjatywy w zakresie ujawnień"), co wprowadzi jeszcze MSSF 15 (umowy o sprzedaż ze wstrzymaną dostawą, umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu), jednolitego pliku kontrolnego (czym jest standard JPK i jak wpłynie na praktykę organów kontrolnych, polska implementacja JPK na tle innych krajów Unii Europejskiej, na co należy zwrócić uwagę przygotowując się do obsługi kontroli wykorzystujących struktury JPK, różne firmy, różne podejścia do JPK), nowelizacji regulacji akcyzowych (nowe preferencje w zakresie energii elektrycznej - zwolnienia z akcyzy dla energii zużywanej przez spółki energochłonne, nowe wymogi dla wyrobów ze stawką 0 zł, główne zmiany w zakresie ewidencji akcyzowych) oraz trendom raportowania - raport wpływu (mierzenie wpływu - w jakim celu takie działania się wykonuje, dobre praktyki). Tradycyjnie przedstawiliśmy również zagadnienia podatkowe - klauzula obejścia prawa podatkowego (powody wprowadzania klauzuli, podstawowe założenia klauzuli, korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem klauzuli, co będzie dopuszczalne pod rządami nowych przepisów.). Podczas konferencji skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na praktycznych aspektach stosowania przepisów, również tych, które niejednokrotnie budzą wątpliwości interpretacyjne.

Dzięki udziałowi w konferencji zyskali Państwo okazję do bezpośredniej wymiany doświadczeń i poglądów z ekspertami i praktykami biznesu. Mieli Państwo również możliwość indywidualnych konsultacji konkretnych problemów z ekspertami firmy Deloitte.

Konferencja skierowana była do dyrektorów finansowych, członków zarządów odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość, głównych księgowych, przedstawicieli działów prawnych i finansowych w spółkach giełdowych.

Dodatkowe Informacje

Seminarium przeznaczone było dla przedstawicieli spółek SEG oraz klientów Deloitte.

Transmisja

Transmisję online przeprowadził UNICOMP-WZA.13:00 - 13:15
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
13:15 - 13:25
Otwarcie konferencji
13:25 - 13:55
Zmiany w MSR/MSSF od 2016 roku
 • Co się zmienia w standardach obecnie?
 • Jakie zmiany w standardach planowane są w najbliższej przyszłości
 • Zmiany w MSR1 w ramach „Inicjatywy w zakresie ujawnień”
Monika Jakubczyk Partner w Dziale Audit & Assurance, Deloitte
13:55 - 14:25
Co wprowadzi jeszcze MSSF 15? (wybrane zagadnienia szczegółowe)
 • Umowy o sprzedaż ze wstrzymaną dostawą (bill-and-hold arrangements)
 • Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repurchase agreements)
Marcin Samolik Biegły Rewident, Starszy Menedżer Audit & Assurance, Zespół ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, Deloitte
14:25 - 14:55
Jednolity plik kontrolny
 • Czym jest standard JPK i jak wpłynie na praktykę organów kontrolnych
 • Polska implementacja JPK na tle innych krajów Unii Europejskiej
 • Na co należy zwrócić uwagę przygotowując się do obsługi kontroli wykorzystujących struktury JPK
 • Różne firmy, różne podejścia do JPK – omówienie najciekawszych wdrożeń rozwiązań obsługujących struktury JPK
Ernest Frankowski Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego, Deloitte
14:55 - 15:10
Przerwa kawowa
15:10 - 15:40
Nowelizacja regulacji akcyzowych - wybrane aspekty
 • Nowe preferencje w zakresie energii elektrycznej - zwolnienia z akcyzy dla energii zużywanej przez spółki energochłonne
 • Nowe wymogi dla wyrobów ze stawką 0 zł
 • Główne zmiany w zakresie ewidencji akcyzowych
Anna Wibig Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego, Deloitte
15:40 - 16:10
Trendy raportowania - raport wpływu
 • Nowe Mierzenie wpływu
 • w jakim celu takie działania się wykonuje?
 • Raporty roczne
 • Raporty okazjonalne
 • Oceny skutków regulacji
 • Mierzenie wpływu zjawisk gospodarczych
 • Dobre praktyki
Julia Patorska Starszy Menedżer Sustainability Consulting, Deloitte
16:10 - 16:40
Klauzula obejścia prawa podatkowego
 • Powody wprowadzania klauzuli
 • Podstawowe założenia klauzuli
 • Korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem klauzuli
 • Co będzie dopuszczalne pod rządami nowych przepisów
Maciej Guzek Starszy menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego, Deloiite
16:40 - 17:10
Lunch
Organizatorzy
Partner
Partner Technologiczny
Patroni Medialni

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Magdalena Cieciura
Kontakt ws. Członkostwa w SEG

Magdalena Cieciura

Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 512 588 425

e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-07-23

Zobacz również:

Szybkie menu