Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania
Termin:

13.05.2015

Miejsce:

Sala Notowań warszawskiej GPW (ul. Książęca 4)

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i firma Deloitte mieli przyjemność zaprosić na konferencję "Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania", która odbyła się 13 maja 2015 roku w Sali Notowań warszawskiej GPW (ul. Książęca 4). Partnerem wydarzenia była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały kluczowe kwestie dotyczące sprawozdawczości finansowej, istotne z perspektywy spółek notowanych na giełdzie, które eksperci firmy Deloitte omówili pod kątem przygotowania sprawozdań śródrocznych. Szczególną uwagę poświęcono wybranym zagadnieniom dotyczącym najistotniejszych zmian w regulacjach MSSF i MSR, m.in. MSSF 15, MSSF 8 - sprawozdawczość segmentowa, MSSF 10, MSR 34, MSR 37, MSSF 9 - czas przygotowań. Tradycyjnie przedstawiono również aktualne zmiany podatkowe - istotne przy sporządzaniu raportów śródrocznych. Podczas konferencji skoncentrowano się przede wszystkim na praktycznych aspektach stosowania przepisów, również tych, które niejednokrotnie budzą wątpliwości interpretacyjne.

Dzięki udziałowi w konferencji zyskali Państwo okazję do bezpośredniej wymiany doświadczeń i poglądów z ekspertami i praktykami biznesu. Mieli Państwo również możliwość indywidualnych konsultacji konkretnych problemów z ekspertami firmy Deloitte.

Konferencja skierowana była do dyrektorów finansowych, członków zarządów odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość, głównych księgowych, przedstawicieli działów prawnych i finansowych w spółkach giełdowych.

Dodatkowe informacje

Seminarium przeznaczone było dla przedstawicieli spółek SEG oraz klientów Deloitte.
12:00 - 12:15
Rejestracja uczestników i kawa powitalna

12:25 - 13:25
MSSF 15 - Czy są Państwo gotowi?
 • Podstawowa zasada rozpoznawania przychodów
 • 5-cio elementowy model rozpoznawania przychodów
 • Ćwiczenia ilustrujące
 • Zasady przejścia
Marcin Samolik Biegły Rewident, Starszy Menedżer Audit & Assurance, Zespół ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, Deloitte
13:25 - 13:55
MSSF 8 - Sprawozdawczość segmentowa - specyficzne zagadnienia
 • Wartość firmy a segmenty operacyjne
 • Aktywa wspólne a segmenty operacyjne
 • Segmenty operacyjne a segmenty sprawozdawcze - podejście do agregacji


Monika Jakubczyk Partner w Dziale Audit & Assurance, Deloitte
13:55 - 14:10
Przerwa kawowa
14:10 - 14:40
Wybrane zagadnienia szczegółowe i interpretacje
 • MSSF10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
 • MSR34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa
 • MSR37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe


Przemysław Zawadzki Starszy Menedżer w Dziale Audytu Deloitte
14:40 - 15:10
MSSF 9 - Czas przygotowań
 • Dlaczego nowy model klasyfikacji aktywów finansowych ma istotny wpływ na wszystkie jednostki?
 • Nowy model utraty wartości – zróżnicowany wpływ na banki i przedsiębiorstwa
 • Kiedy i jak zacząć przygotowania do wdrożenia MSSF 9?
Krzysztof Supera Starszy Menedżer, Zespół ds. MSSF, Deloitte
15:10 - 15:40
Podatki - Praktyka, orzecznictwo, planowane zmiany
 • Praktyka stosowania przepisów wprowadzonych w 2015 roku
 • Aktualne interpretacje i orzecznictwo podatkowe
 • Planowane zmiany w przepisach
Aleksander Kot Starszy Menedżer w dziale doradztwa podatkowego Deloitte
15:40 - 16:10
Lunch
Organizatorzy
Partnerzy
Patroni Medialni

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Joanna Bielecka

Joanna Bielecka

Manager ds. Komunikacji z Emitentem Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Kontakt w sprawie członkostwa w SEG

tel.: (22) 826 26 89

e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-06-30

Zobacz również:

Szybkie menu