Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Transakcje fuzji i przejęć dla spółek giełdowych - 2. edycja warsztatów
Termin:

10.09.2014

Miejsce:

Siedziba kancelarii Wardyński i Wspólnicy (Al. Ujazdowskie 10, 00-478 Warszawa - wejście od ul. Matejki 4)

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz kancelaria Wardyński i Wspólnicy mieli przyjemność zaprosić na 2. edycję warsztatów "Transakcje fuzji i przejęć dla spółek giełdowych", które odbyły się 10 września 2014 roku w siedzibie kancelarii Wardyński i Wspólnicy (Al. Ujazdowskie 10, 00-478 Warszawa - wejście od ul. Matejki 4). Przedmiotem warsztatów było omówienie praktycznych aspektów transakcji odbywających się z udziałem spółek publicznych.

część 1: praktyczne aspekty procesu transakcyjnego: główne etapy transakcji, dostęp do informacji, obowiązki informacyjne i pozostałe zagadnienia prawne (m. in. co powinna zawierać niewiążąca oferta nabycia, aby naprawdę była niewiążąca);

część 2: zagadnienia oceny i ochrony wartości w procesie transakcyjnym: specyficzne aspekty wyceny z udziałem spółki publicznej, komunikację transakcji wyceny inwestorom, testowanie wartości firmy, odpowiedź na pytanie o to, co można zabezpieczyć w umowie sprzedaży a czego zabezpieczyć się nie da, w szczególności jakie znaczenie i wagę mają złożone w umowie oświadczenia i gwarancje; wpływ analizy przedtransakcyjnej, tak prawnej, jak i finansowej, na treść ostatecznej oferty, wartość przedmiotu transakcji i treść umowy sprzedaży;

część 3: dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli spółek publicznych, którzy przedstawili swoje doświadczenia dotyczące wyzwań stojących przed spółką publiczną w procesie realizacji transakcji, a w szczególności tego jak prawidłowo i sprawnie przeprowadzić analizę prawną i finansową, jaką rolę w procesie transakcyjnym odgrywają doradcy, zarząd i zaangażowanie pracowników.

Warsztaty poprowadzili prawnicy z kancelarii Wardyński i Wspólnicy - mec. Danuta Pajewska, mec. Krzysztof Libiszewski, mec. Katarzyna Wójcik - Bąkowska, mec. Marcin Pietkiewicz oraz doradcy z firmy Deloiite - Filip Krzewski, Tomasz Ochrymowicz i Katarzyna Sermanowicz - Giza.

Czas trwania warsztatów: 10:00 - 15:00.

Dodatkowe informacje

Udział w warsztatach mogli wziąć przedstawiciele spółek należących do SEG, Goście kancelarii Wardyński i Wspólnicy oraz Goście firmy Deloitte.
09:30 - 10:00
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:00 - 10:20
Powitanie
10:20 - 10:40
Przegląd kluczowych tendencji rynkowych

Opis wybranych aspektów procesowych:

  • Specyfikacja procesu fuzji i przejęć w spółce publicznej;
  • Eat or be eaten! - kluczowe różnice dla spółki publicznej w zależności od jej roli w procesie;
  • Wybrane aspekty informacji wrażliwych i poufnych
  • Uzasadnienie ceny jako fair price.
10:40 - 11:20
Polityka i praktyka KNF dotycząca sposobu ujawniania informacji oraz klasyfikacji różnego typu danych jako informacji wrażliwych oraz klasyfikacji różnego typu danych jako informacji wrażliwy
11:20 - 11:30
Przerwa kawowa
11:30 - 12:00
Finansowe i prawne due diligence:

a. Cel due diligence spółki publicznej;

b. Wpływ wyników due deligence na:

  • Mechanizm korekty ceny;
  • Oświadczenia i zapewnienia;
  • Zasady odpowiedzialności.
12:00 - 12:30
Komunikacja wyników wyceny do inwestorów. Uwiarygodnienie wyceny podmiotu nabycia jej odbiorców. Znaczenie fairness opinion w przypadku spółki publicznej.
12:30 - 13:15
Zamknięcie i wyjście z transakcji (opcje put/call, klauzula MAC, drag-along/tag-along)
13:15 - 14:00
Pułapki transakcyjne - doświadczenia stron transakcji M&A - dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli spółek publicznych
14:00 - 15:00
Lunch
Organizatorzy
Patroni Medialni

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Joanna Bielecka

Joanna Bielecka

Manager ds. Komunikacji z Emitentem Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Kontakt w sprawie członkostwa w SEG

tel.: (22) 826 26 89

e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-06-28

Zobacz również:

Szybkie menu