Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Warsztaty dla członków komitetów audytu „Winning the Risk” 10.10.2021
Termin:

10.10.2013

Miejsce:

Sala NewCatalyst warszawskiej GPW (ul. Książęca 4)

Program:

Program dostępny wkrótce

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, PWC i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie mieli przyjemność zaprosić na warsztat dla członków komitetów audytu „Winning the Risk”, który odbył się w dniu 10 października 2013 roku godz. 17:00 w budynku GPW w Warszawie w Sali Catalyst (ul. Książęca 4). Na kolejne spotkania zapraszamy w dniach 7 i 25 listopada 2013 roku.

W obecnych czasach, kiedy budowanie i ochrona wartości firmy jest jednym z najistotniejszych celów, a otoczenie rynkowe jest trudne i niezwykle zmienne, coraz bardziej praktyczną rolę zaczyna odgrywać kwestia rzeczywistego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Ważne zadanie ma tutaj do odegrania rada nadzorcza, która powinna tak oddziaływać na zarząd, aby ten wdrożył proces zarządzania ryzykiem jako nieodłączny element zarządzania strategicznego i operacyjnego przedsiębiorstwem.

Aby pomóc radom nadzorczym skutecznie pracować z zarządami nad określeniem właściwych strategii zarządzania ryzykiem i doborem skutecznych narzędzi organizujemy cykl warsztatów poświęconych zarządzaniu ryzykiem skierowanych do komitetów audytu funkcjonujących w radach nadzorczych.

Dodatkowe Informacje

Warsztat przeznaczony był dla Członków RN spółek giełdowych.

OPIS WARSZTATU

10 października "Zarządzanie ryzykiem – od modelu ryzyk do mapy ryzyka"

 • Proces zarządzania ryzykiem, standardy, dobre i najlepsze praktyki
 • Typowe problemy i wyzwania związane z procesem zarządzania ryzykiem z punktu widzenia zarządu i rady nadzorczej
 • Zaangażowanie zarządu i rady nadzorczej w proces zarządzania ryzykiem, po co organizacji komitet ryzyka?
 • Co to jest ryzyko? Ile ryzyk ma a ile powinno mieć typowe przedsiębiorstwo?
 • Co to jest i po co organizacji model ryzyk? Przykłady modeli ryzyk
 • Proces identyfikacji i oceny ryzyk, stosowane metody i kryteria
 • Stosowane metodyki przygotowania mapy ryzyk – wady i zalety
 • Jak czytać mapę ryzyk? Które ryzyka są najważniejsze?

OPIS WARSZTATU

7 listopada "Zarządzanie ryzykiem – odpowiedź na ryzyko i monitoring ryzyk"

 • Czy ocena ryzyka wystarczy do podjęcia właściwej decyzji o odpowiedzi na ryzyko?
 • Po co jest potrzebna analiza ryzyka? Jakie stosujemy techniki? Kto je wykonuje?
 • Jakie są strategie i taktyki zarządzania ryzykiem? Co to jest apetyt i tolerancja na ryzyko?
 • Co to są działania dostosowawcze, incydenty i mierniki ryzyka KRI?
 • Co wspólnego z odpowiedzią na ryzyko mają plany zapewnienia i odzyskiwania ciągłości działania BCM?
 • Jak raportować poziom ryzyk, jak często i komu?
 • Jaka jest rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu ryzykiem?

OPIS WARSZTATU

25 listopada "Compliance - zapewnienie zgodności zintegrowanej z zarządzaniem ryzykiem"

 • Po co organizacji radar zgodności? Czy zgodność jest tożsama z obsługą prawną?
 • Proces zarządzania zgodnością, standardy, dobre i najlepsze praktyki
 • Punkty styku zgodności i zarządzania ryzykiem,
 • Typowe problemy i wyzwania związane z procesem zarządzania zgodnością z punktu widzenia zarządu i rady nadzorczej
 • Zaangażowanie zarządu i rady nadzorczej w proces zarządzania zgodnością
 • Proces samooceny zgodności, stosowane metody i kryteria
 • Jak czytać mapę zgodności? Które ryzyka regulacyjne są najważniejsze?
 • Co to jest whistleblowing, czemu ma służyć i czemu jest ważny?
 • Jak praktycznie i skutecznie wdrożyć kodeks etyki w organizacji?

Udział w spotkaniu był bezpłatny.

Maria Hankała-Woropińska

Maria Hankała-Woropińska

PwC

tel.: tel.: (22) 746 4112

e-mail: e-mail: forumradnadzorczych@pl.pwc.com

Data aktualizacji: 2021-10-08

Zobacz również:

Szybkie menu