Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Wpływ zmian w MSSF na jakość sprawozdań finansowych
Termin:

14.11.2007

Miejsce:

Warszawa

Program:

Udział:

Fizycznie

14 listopada 2007 roku odbyła się  konferencja "Wpływ zmian w MSSF na jakość sprawozdań finansowych w 2007 roku".
09:30 - 09:40
Otwarcie seminarium i powitanie uczestników
Beata Stelmach – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
09:40 - 10:25
Ocena stosowania przez emitentów MSR (MSSF, które zostały zatwierdzone przez UE)
Ewa Dudkowska, KNF
10:25 - 11:20
Rezerwy podatkowe - MSR 12/ MSR 37:
 • rezerwy na niepewne pozycje podatkowe
 • definicja "niepewnej pozycji podatkowej"
 • porównanie IFRS/US GAAP
 • wycena, ujawnienia, prezentacja

Miłosz Kolbuszewski, Deloitte

11:20 - 11:40
Przerwa na kawę
11:40 - 12:35
Główne kwestie i problemy napotkane w trakcie badania sprawozdań finansowych oraz istotne zmiany w MSSF wpływające na raportowanie finansowe, w tym:
 • rozpoznawanie przychodów w spółkach zajmujących się działalnością budowlaną i developerską (MSR 18 versus MSR 11)
 • nabywanie i łączenie spółek (MSSF 3)
 • zmiany w MSSF

Sebastian Łyczba, Ernst&Young

12:35 - 13:30
Nowy standard IFRS 7 – Instrumenty Finansowe: Ujawnienia
 • ujawnienia dotyczące bilansu i rachunku wyników
 • ilościowe informacje dotyczące ryzyka
 • jakościowe informacje dotyczące ryzyka
 • podsumowanie najważniejszych zmian

Andrzej Gałkowski, KPMG

13:30 - 14:15
Lunch
14:15 - 15:10
MSSF 8 - nowe spojrzenie na działalność jednostki
 • znaczenie dla sprawozdawczości finansowej
 • definicje
 • identyfikacja segmentu
 • ujawnienia i wycena
Krzysztof Gmur, PricewaterhouseCoopers
15:10 - 15:20
Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Data aktualizacji: 2021-06-02

Zobacz również:

Szybkie menu