Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
WZCZ 2020

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, zgodnie z Uchwałą Zarządu Nr 5/2020 z dnia 9 marca 2020 roku informujemy, że na dzień 25 marca 2020 roku zwołane zostało Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Walne Zgromadzenie Członków SEG odbyło się w Sali Imperium Centrum Giełdowego w Warszawie (ul. Książęca 4, poziom 0 - wejście "A" od strony Al. Jerozolimskich) o godz. 15.30. Rejestracja uczestników obrad rozpoczęła się o godzinie 14.40.

W Walnym Zgromadzeniu Członków mogli wziąć udział wszyscy Członkowie Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, występujący w charakterze członka zwyczajnego oraz przedstawiciela członka wspierającego. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do udziału w WZCZ, osoba umocowana powinna złożyć oryginał pełnomocnictwa przy rejestracji na Walnym Zgromadzeniu Członków, jak również posiadać odpis KRS spółki.

Potwierdzenie udziału uczestnictwa należało zgłosić do dnia 23 marca 2020 r. włącznie (tel. 022/826-26-89, fax. 022/892-90-91 lub pocztą elektroniczną wza@seg.org.pl).

Walne Zgromadzenie zostało poprzedzone konferencją „Najpilniejsze wyzwania regulacyjno-nadzorcze”.

Zobacz również:

Szybkie menu