Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
II Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG - RELACJA
Termin:

21.05.2013

22.05.2013

Miejsce:

Centrum Kongresowe Hotelu Warszawianka w Jachrance

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wraz z PKO Bank Polski, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, PZU jak również PwC, BIG InfoMonitor, Lewiatan Business Angels, MARSH, Oracle, PGNiG, Standard & Poor's oraz Unicomp-WZA byli gospodarzami II Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG, który odbył się w dniach 21-22 maja 2013 roku.

W tym roku zaprosiliśmy uczestników do Centrum Kongresowego Hotelu Warszawianka w Jachrance, aby w gronie wybitnych specjalistów dokonać analizy znaczenia roli CFO w spółce giełdowej. Wydarzenie to było doskonalą okazją do omówienia przedmiotowych zagadnień w  gronie dyrektorów finansowych i przedstawicieli zarządów notowanych spółek. 

Pierwszego dnia Kongresu zaplanowane zostały cztery dyskusje panelowe, poświęcone zagadnieniom zarządzania ryzykiem zarówno w ujęciu mikro jak i makroekonomicznym. Uczestnikami debat byli eksperci rynku finansowego oraz kadra zarządzająca największych spółek giełdowych. Do dyskusji zaprosiliśmy również instytucje, które na co dzień zajmują się wsparciem Emitentów w obszarze tak fundamentalnym jak zarządzanie ryzykiem i płynnością w spółce notowanej na rynku kapitałowym.

Celem nadrzędnym Kongresu było umożliwienie  wymiany doświadczeń pomiędzy CFO czołowych polskich przedsiębiorstw jak również przekazanie narzędziowej wiedzy wspierającej zarządzanie różnego rodzaju ryzykami występującymi w spółkach.
Dwudniowe wydarzenie rozpoczęła dyskusja nad kierunkiem i perspektywami rozwoju polskiej gospodarki prowadzona, w gronie wybitnych polskich ekonomistów, przez Pana Pawla Blajera , dziennikarza TVN CNBC. Eksperci podejmowali polemikę będącą wprowadzeniem  do analizy problematyki risk management. Gośćmi debaty byli członkowie rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów - dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, prof. Witold Orłowski oraz  dr Jakub Borowski.

Kolejną dyskusję - Wyzwania CFO w nowej rzeczywistości gospodarczej - poprowadził Pan Bartosz Drabikowski, Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski, a do debaty zaproszeni zostali członkowie zarządów największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Poprzez doświadczenie, również na arenie międzynarodowej, uczestnicy panelu omówili rolę pozytywnych i konsekwencje negatywnych decyzji finansowych i ich znaczenie dla przedsiębiorstwa, szczególnie w czasach dekoniunktury i niestabilności gospodarczej.

Trzeci już panel,  omawiający zagadnienia Identyfikacji i transferu ryzyka, poprowadził  Pan Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu oraz CFO PZU SA. Zaproszeni goście omówili możliwości w zakresie transferu ryzyka w tym outsourcingu, jak również form finansowania skutków wystąpienia ryzyka i poprawy cash flow.

Merytoryczną część pierwszego dnia  Kongresu zakończyła analiza  Minimalizacji kosztów i ryzyka w spółce giełdowej pod batutą Pana Mirosława Szczepańskiego, Członka Zarządu, GPW w Warszawie SA. Podczas dyskusji uczestnicy pochylili się nad zagadnieniem optymalizacji kosztowej przy jednoczesnym ograniczeniu wynikających z zagadnienia ryzyk.

Po części merytorycznej zaprosiliśmy Gości na zmagania sportowe. Podczas II biegu charytatywnego SEG, organizowanego  na rzecz młodej przedsiębiorczości, oprócz dobrej zabawy i rywalizacji uczestnicy  mieli możliwość wsparcia działań mających na celu  praktyczne przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej.

Wieczór uwieńczyła uroczysta kolacja połączona z licznymi atrakcjami. W mniej formalnej atmosferze zaprezentowaliśmy obszary wykorzystania zdobytej podczas sesji plenarnych wiedzy, jak również zaprosiliśmy Państwa do wspaniałej zabawy przy muzyce. 

Drugiego dnia Kongresu zaprosiliśmy natomiast na warsztaty tematyczne pogłębiające wiedzę z zakresu ryzyk występujących w organizacji. Omawiana z perspektywy CFO problematyka była analizowana w mniejszych grupach, aby w drodze dyskusji osiągnąć cele biznesowe i uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania.

Wydarzenie gwarantowało wysoki poziom merytoryczny jak również było bardzo ważne dla integracji środowiska związanego z rynkiem kapitałowym w Polsce.11:00 - 12:00
Rejestracja gości
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 13:15
Oficjalne otwarcie i powitanie gości
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
13:15 - 14:15
Perspektywy rozwoju polskiej gospodarki

Uczestnicy:

Radosław Bodys, Główny Ekonomista PKO Bank Polski

dr Jakub Borowski, Główny Ekonomista Credit Agricole Bank Polska, członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów

prof. Witold Orłowski, Główny Doradca Ekonomiczny, PwC, członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów

dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Główna Ekonomistka PKPP Lewiatan, członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów
Prelegent:

Paweł Blajer Dziennikarz, TVN CNBC
14:15 - 15:15
Dyskusja panelowa I: Wyzwania CFO w nowej rzeczywistości gospodarczej
Uczestnicy:
Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego
Włodzimierz Kiciński, I Wiceprezes Zarządu, KGHM Polska Miedź
Jacek Murawski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGNiG
Wojciech Ostrowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGE
Prelegent:
Bartosz Drabikowski Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski
15:15 - 15:45
Przerwa kawowa
15:45 - 16:45
Dyskusja panelowa II: Identyfikacja i transfer ryzyka
Paneliści:
William Mills, Wiceprezes Zarządu, Standard&Poors
Paweł Pietkiewicz, Partner, White&Case
Marek Porczyński, Członek Zarządu, Marsh Polska
Krzysztof Zawadzki, Wiceprezes Zarządu, CFO, TAURON Polska Energia
Prelegent:
Przemysław Dąbrowski Członek Zarządu, CFO, PZU SA
16:45 - 17:45
Dyskusja panelowa III: Minimalizacja kosztów i ryzyka w spółce giełdowej
Paneliści:
Jacek Adamski, Doradca Zarządu, szef Lewiatan Business Angels
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Michał Kozłowski, Manager, Oracle Polska
Krzysztof Szułdrzyński, Partner, PwC
Prelegent:
Mirosław Szczepański Prezes Zarządu WSEInfoEngine
18:15 - 19:15
Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego
20:00 - 00:00
Uroczysta kolacja
09:00 - 10:30
I TURA warsztatów tematycznych
10:30 - 11:00
Przerwa kawowa
11:00 - 12:30
II TURA warsztatów tematycznych
12:30 - 13:30
Podsumowanie Kongresu oraz lunch
Partner Merytoryczny
Partner Strategiczny
Partnerzy
Partner Technologiczny
Główny Partner Medialny
Patroni Medialni
Izabela Olszewska

Izabela Olszewska

Dyrektor Pionu Rozwoju Rynku, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Życiorys
Piotr Kajczuk

Piotr Kajczuk

Dyrektor Biura Ekonomiczno-Finansowego (GPW)

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • dlaczego obligacje?
 • formowanie struktury obligacji
 • harmonogram emisji
 • notowanie na rynku Catalyst
 • koszty emisji
Agnieszka Wasilewska-Semail

Agnieszka Wasilewska-Semail

Dyrektor Zarządzający kierujący Pionem Sprzedaży Korporacyjnej w PKO Banku Polskim

Życiorys
Jerzy Rozłucki

Jerzy Rozłucki

Dyrektor ds. Długu Korporacyjnego

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Rynek obligacji vs finansowanie bankowe/konsorcjalne
 • Kluczowe wskaźniki i ograniczenia istotne dla inwestorów / pożyczkodawców
 • Determinanty marży kredytowej
Anna Kacprowska-Paluszek

Anna Kacprowska-Paluszek

Dyrektor Biura Polityki Podatkowej

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Zasady funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej
 • Podatkowa Grupa Kapitałowa PZU – case study
 • PGK – Korzyści
 • PGK a VAT - sprzeczne orzeczenia NSA
dr Jacek Adamski

dr Jacek Adamski

Doradca Zarządu Lewiatan Business Angels

Życiorys
Szymon Kurzyca

Szymon Kurzyca

Ekspert Inwestycyjny Lewiatan Business Angels

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Specyfika inwestycji Aniołów Biznesu
 • Minimalizacja ryzyka inwestycyjnego w transakcjach aniołowych
 • Wyjście z inwestycji i poziomy zwrotów
 • Instrumenty wsparcia
 • Perspektywa rozwoju rynku
Maciej Kalbus

Maciej Kalbus

Starszy Broker Specjalista, Zespół Ryzyka Kredytowe i Polityczne , Marsh Polska

Życiorys
Marcin Olczak

Marcin Olczak

Broker Dyrektor, Kierownik Zespołu Ryzyka Kredytowe i Polityczne Marsh Polska

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Narzędzia kontroli ryzyka niewypłacalności kontrahentów.
 • Rynek ubezpieczeniowy w Polsce i na świecie - struktura, zależności.
 • Produkty ubezpieczeniowe - dopasowanie do faktycznych możliwości i potrzeb firmy.
 • Mocne i słabe strony ubezpieczenia, czyli czym jest, a czym nie jest ubezpieczenie należności handlowych.
 • O czym warto pamiętać, a czego unikać w przypadku polisy ubezpieczenia należności handlowych.
 • Alternatywne powody wykupienia polisy ubezpieczenia należności handlowych

Joanna Bielecka

Joanna Bielecka

Manager ds. Komunikacji z Emitentem Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Kontakt w sprawie członkostwa w SEG

tel.: (22) 826 26 89

e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-06-25

Zobacz również:

Szybkie menu