Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Compliance w spółkach giełdowych oraz narzędzia do zapewnienia legal compliance
Termin:

05.12.2012

Miejsce:

Sala NewConnect warszawskiej GPW (ul. Książęca 4)

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz kancelaria Wardyński i Wspólnicy mieli przyjemność zaprosić na seminarium „Compliance w spółkach giełdowych oraz narzędzia do zapewnienia legal compliance”, które odbyło się 5 grudnia 2012 roku na Sali NewConnect warszawskiej GPW (ul. Książęca 4). Partnerem wydarzenia była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Z powodu lawinowo rosnącej liczby przepisów prawnych, w których coraz trudniej jest się poruszać firmom i ich pracownikom, rośnie zapotrzebowanie na narzędzie służące ograniczaniu ryzyka naruszenia prawa, którym jest Program Zgodności Prawnej. W niektórych branżach o wysokim stopniu zewnętrznej regulacji, Program Zgodności Prawnej jest wręcz koniecznością.

Program Zgodności Prawnej to prowadzenie firmy w sposób zapewniający jej maksymalne bezpieczeństwo prawne. Polega to na unikaniu ryzyka wynikającego z naruszenia prawa lub działań niezgodnych z przepisami prawa, wewnętrznymi regulacjami oraz dobrymi praktykami. Takie ryzyko wpływa negatywnie na wizerunek firmy i jej pozycję rynkową, może spowodować spadek rynkowych cen jej akcji, odpowiedzialność cywilną i karną członków jej władz oraz firmy jako podmiotu zbiorowego oraz odpowiedzialność odszkodowawczą.

Celem sprostania zasadom Programu Zgodności Prawnej firma powinna:

 • zidentyfikować obszary ryzyka
 • stworzyć i wdrożyć strategię zarządzania ryzykiem, obejmującą m.in. wewnętrzne regulacje i procedury
 • stworzyć i wprowadzić w życie mechanizmy zabezpieczające i kontrolne

Program Zgodności Prawnej wymaga w szczególności uwzględnienia:

 • relacji pomiędzy zasadami zgodności prawnej a zasadami etyki
 • dbałości o produkty i ochronę środowiska
 • zasad w zakresie audytu wewnętrznego
 • zasad w zakresie zapobiegania konfliktom interesów
 • zasad ochrony informacji i danych osobowych
 • zasad uczciwej reklamy i uczciwej konkurencji
 • zasad zapobiegania przestępstwom
 • zasad ochrony przez odpowiedzialnością karną podmiotu zbiorowego za przestępstwa popełnione przez jego reprezentantów i pracowników

Podczas seminarium skoncentrowaliśmy się na głównych ryzykach oraz działaniach zmierzających do ich ograniczenia. Wskazaliśmy jak należy przygotować mapę ryzyk prawnych, dokumenty składające się na Program Zgodności Prawnej oraz działania implementujące Program w firmie.

Udział w spotkaniu był bezpłatny.

Autorem zdjęć jest Małgorzata Drążek

Dodatkowe informacje

Wydarzenie było skierowane do przedstawicieli spółek należących do SEG.
12:45 - 13:00
Rejestracja uczestników i powitalna kawa
13:00 - 13:10
Otwarcie seminarium
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
13:10 - 13:30
Compliance w spółkach publicznych, w tym ryzyka związane z:
 • funkcjonowaniem organów
 • organizacją i sposobem zarządzania spółką
 • wykonywaniem obowiązków korporacyjnych i publiczno – prawnych
Danuta Pajewska Radca Prawny, Starszy Doradca, Wardyński i Wspólnicy
Dominika Stępińska – Duch Adwokat, Wardyński i Wspólnicy
13:30 - 14:00
Compliance w zakresie prawa antymonopolowego
Sabina Famirska Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy
14:00 - 14:20
Compliance w zakresie spraw pracowniczych, w tym m.in.:
 • podstawy zatrudnienia
 • dyskryminacja i mobbing
 • ochrona danych i ochrona prywatności pracowników
 • whistleblowing
Agnieszka Lisiecka Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy
14:20 - 14:40
Przerwa kawowa

14:40 - 15:00
Odpowiedzialność za produkty:
 • zgodność produktu z wymogami bezpieczeństwa i innymi wymogami jakościowymi
 • oznakowanie produktu i oświadczenia związane z produktem
 • zgodne z prawem kanały dystrybucji
dr Ewa Butkiewicz Radca prawny, wspólnik kancelarii Wardyński i Wspólnicy
15:00 - 15:20
Compliance w zakresie prawa ochrony środowiska
Dominik Wałkowski Adwokat, Wardyński i Wspólnicy
15:20 - 15:40
Prawne metody i narzędzia zarządzania ryzykami:
 • ich wdrażanie
 • weryfikacja
 • działania sygnalizacyjne i naprawcze
Danuta Pajewska Radca Prawny, Starszy Doradca, Wardyński i Wspólnicy
Marcin Pietkiewicz Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy
15:40 - 16:10
Lunch
Organizatorzy
Partner
Patroni Medialni

Joanna Bielecka

Joanna Bielecka

Manager ds. Komunikacji z Emitentem Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Kontakt w sprawie członkostwa w SEG

tel.: (22) 826 26 89

e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-07-29

Zobacz również:

Szybkie menu