Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Informacja cenotwórcza. Przygotowanie emitentów do rewolucji w raportowaniu
Termin:

18.11.2014

19.11.2014

Miejsce:

Sala Notowań warszawskiej GPW, ul. Książęca 4

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na dwudniową konferencję "Informacja cenotwórcza. Przygotowanie emitentów do rewolucji w raportowaniu", która odbyła się 18-19 listopada 2014 roku w Warszawie (Sala Notowań, ul. Książęca 4). Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Komisja Nadzoru Finansowego. Partnerem spotkania była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Partnerem Technologicznym firma Unicomp-WZA.

Co czeka spółki giełdowe po wejściu w życie rozporządzenia MAR?

Spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, są zobligowane na mocy prawa do przestrzegania obowiązków informacyjnych. Dzięki nim inwestorzy mają zapewniony powszechny i równy dostęp do informacji (zasada pełnej transparentności). Informacja o różnych zdarzeniach dotyczących spółek publicznych decyduje niejednokrotnie o podjęciu przez inwestorów decyzji inwestycyjnej kupna lub sprzedaży akcji. Dlatego niewątpliwie to informacja jest największą wartością na rynku kapitałowym.

Mimo, iż obowiązki informacyjne są szczegółowo określone przez ustawodawcę, to jednak część z nich - zwłaszcza raportowanie tzw. „informacji poufnych” - dostarcza Emitentom wiele trudności. Dlatego podczas konferencji skoncentrowaliśmy się na tym właśnie zagadnieniu - jakie zdarzenia i w jakim momencie powinny być raportowane w świetle wymogów ustawowych i rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych.

Podczas 5 debat (oczekiwane zmiany w reżimie raportowania spółek giełdowych, raportowanie bez rozporządzenia, publikowanie danych finansowych w raportach bieżących, zmiany w zakresie wymogów DPSN, powstawanie i ewolucja informacji poufnej - case study negocjacji znaczącej umowy) wskazaliśmy najważniejsze problemy dotyczące wykonywania obowiązków informacyjnych przez spółki notowane na GPW.

Dodatkowe informacje

Konferencja skierowana była do osób wyznaczonych w spółce do sporządzania i publikacji raportów bieżących i okresowych, jak również monitoringu oraz zapewnienia właściwego przepływu informacji podlegających raportowaniu.

Transmisja

Transmisję przeprowadziła firma Unicomp-WZA.


13:30 - 14:25
Lunch dla uczestników konferencji (Sala NewConnect, poziom 0)
14:25 - 14:40
Rejestracja uczestników (piętro II, Sala Notowań, przy stanowisku ochrony)
14:40 - 14:45
Otwarcie konferencji
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
15:45 - 16:00
Oczekiwane zmiany w reżimie raportowania spółek giełdowych
 • Kierunki zmian regulacji UE Robert Wąchała, Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru Finansoweg
 • Konsekwencje dla spółek
 • Konsekwencje dla rynku
 • Możliwości samoregulacji


Radosław L. Kwaśnicki Radca Prawny, Partner Zarządzający, RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
Agnieszka Nalazek Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu, Radca prawny w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
Robert Wąchała Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Paweł Cymcyk Prezes Zarządu, Związek Maklerów i Doradców
16:00 - 16:15
Przerwa kawowa
16:15 - 13:00
Dyskusja panelowa: Raportowanie bez rozporządzenia
 • Identyfikacja najważniejszych zagrożeń
 • Propozycja działań samoregulacyjnych SEG
 • Określenie priorytetów działań

Uczestnicy:
Agnieszka Burak Naczelnik w Departamencie Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Piotr Cieślak Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Magdalena Kopciejewska Kierownik Zespołu Informacji Giełdowych w Biurze Relacji Inwestorskich PKN ORLEN S.A.
Leszek Koziorowski Wspólnik, Radca Prawny, GESSEL Koziorowski
Prelegent: 

Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
10:45 - 11:00
Rejestracja uczestników i powitalna kawa (piętro II, Sala Notowań, przy stanowisku ochrony)
11:00 - 11:05
Otwarcie konferencji (Sala Notowań)
Dariusz Witkowski Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
11:05 - 12:20
Dyskusja panelowa: Publikowanie danych finansowych w raportach bieżących
 • Podejście emitentów a oczekiwania inwestorów
 • Propozycje rekomendacji ogólnych
 • Procedury do wdrożenia w spółkach

Uczestnicy:
Maciej Bombol ,CFA, Prezes Zarządu, AXA TFI
Danuta Pajewska, Starszy Wspólnik, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy
Robert Wąchała, Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Dariusz Witkowski, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Jarosław Dominiak, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Prelegent: 

Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
12:20 - 13:50
Dyskusja panelowa: Zmiany w zakresie wymogów DPSN
 • Zmiany w zakresie DPSN
 • Zmiany w sposobie raportowania DPSN
 • Monitorowanie przestrzegania/nieprzestrzegania DPSN
 • Raport DPSN a informacja cenotwórcza

Uczestnicy:
Agnieszka Gontarek, Dyrektor Działu Rynku Kasowego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Adam Drozdowski, Zarządzający Funduszami, Pioneer Pekao Investment Management
Andrzej Mikosz, Partner, K&L Gates
Ilona Pieczyńska-Czerny, Dyrektor Departamentu Ofert Publicznych i Informacji Finansowej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Przemysław Wasilewski, Dyrektor Departamentu Kontrolingu Finansowego, PGE Polska Grupa Energetyczna
Prelegent: 

Dariusz Witkowski Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
13:50 - 14:05
Przerwa kawowa
14:05 - 15:35
Dyskusja panelowa: Powstawanie i ewolucja informacji poufnej - case study negocjacji znaczącej umowy
 • Kiedy informacja staje się pewna
 • Kiedy informacja staje się istotna
 • Kiedy informacja staje się publiczna
 • Opóźnienie publikacji informacji jako czynnik cenotwórczy

Uczestnicy:
Krzysztof Dresler, Członek Zarządu, Capitalia
Rafał Garszczyński, Manager ds. PR, Komunikacji i Relacji Inwestorskich, ABC Data
Marcin Marczuk, Partner, Radca Prawny, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni
Marcin Sadlej, Head of Corporate Finance, CC Group

15:35 - 16:00
Lunch
Patronat Honorowy
Partner
Partner Technologiczny
Patroni Medialni

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Joanna Bielecka

Joanna Bielecka

Manager ds. Komunikacji z Emitentem Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Kontakt w sprawie członkostwa w SEG

tel.: (22) 826 26 89

e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-07-23

Zobacz również:

Szybkie menu