Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
IX Forum Cenotwórczości SEG - Zarządzanie informacją poufną
Termin:

20.11.2019

21.11.2019

Miejsce:

Sala Notowań warszawskiej GPW, ul. Książęca 4

Program:

Udział:

Fizycznie / Online

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na doroczną, dwudniową konferencję "IX Forum Cenotwórczości SEG - Zarządzanie informacją poufną", która odbyła się 20-21 listopada 2019 roku w Warszawie:

 • 20 listopada (I DZIEŃ) w godz. 10:30-17:00 - Sala Notowań, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (ul. Książęca 4, II piętro)
 • 21 listopada (II DZIEŃ) w godz. 9:30-15:30 - Sala Kinowa, Centrum Bankowo-Finansowe w Warszawie (ul. Nowy Świat 6/12, wejście A-D, poziom -1) UWAGA! ZMIANA LOKALIZACJI

Partnerem Forum była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, natomiast Partnerem Technologicznym Unicomp-WZA.

Pierwszy dzień wydarzenia podzielony był na trzy bloki tematyczne. Otwierająca sesja dotyczyła praktycznego stosowania regulacji i możliwości zmian, w ramach której omówiliśmy takie zagadnienia, jak: rewizja MAR z perspektywy UE (możliwe zmiany MAR; zakres podmiotów/rynków objętych zmianami; planowany harmonogram działań legislacyjnych), rewizja MAR postulowane zmiany  (definicja informacji poufnej; opóźnianie publikacji informacji poufnej; skup akcji własnych) oraz polityka nadzorcza na polskim rynku kapitałowym (stosowane środki nadzorcze; najczęstsze przyczyny sankcji; wnioski wypływające z uzasadnień).

Drugi blok obejmował problematykę transakcji instrumentami powiązanymi z emitentem. Zaproszeni eksperci omówili nieintuicyjne transakcje menedżerów („nie-transakcje” podlegające notyfikacji; programy akcji/opcji menedżerskich; transakcje warunkowe jako informacja poufna), a także pogłębili kwestie związane z rewizją MAR postulowanych zmian (transakcje menedżerów; listy insiderów, menedżerów i osób powiązanych; sankcje).

W trzeciej części spotkania omówiono dostęp do ważnych informacji, koncentrując się na kwestiach dotyczących zarządzania informacją w grupie kapitałowej (dostęp do informacji spółek-córek; agregacja danych a powstawanie informacji poufnej; lista dostępu w grupie kapitałowej); przekazywania ważnych informacji wybranym odbiorcom (bankom na potrzeby rozpatrywania wniosków kredytowych; inwestorom na potrzeby due dilligence; większościowemu akcjonariuszowi). Na zakończenie pierwszego dnia Forum przedstawiliśmy case study - prowadzenie listy dostępu (kiedy tworzymy listę; kto powinien być na liście; wady i zalety listy stałego dostępu).

Struktura drugiego dnia wydarzenia była podobna jak w dniu poprzednim, składając się także z trzech bloków tematycznych. W pierwszym module omówiono nowe rodzaje informacji poufnej, dyskutując na temat niefinansowej informacji poufnej (rosnące znaczenie informacji niefinansowych; potencjalny zakres niefinansowych informacji poufnych; przykłady) oraz ewolucji cenotwórczości finansowej informacji poufne (zakres danych finansowych stanowiących potencjalnie informację poufną; poziom pewności/agregacji a wymóg raportowania; finansowa informacja poufna a okresy zamknięte).

W drugim bloku pt"Opóźnianie publikacji informacji o prowadzonych negocjacjachprelegenci przeanalizowali temat w kontekście braku opóźnienia informacji o negocjacjach  (negocjacje mało ważne stają się bardzo ważne; negocjacje były mało ważne, ale rynek ocenił jako bardzo ważne; możliwe konsekwencje braku opóźnienia) oraz opóźnienia informacji o negocjacjach (pomyślne zakończenie negocjacji; negocjacje bardzo ważne stają się mało ważne; rozmycie się negocjacji).

W ostatniej części poruszyliśmy zagadnienia związane z podnoszeniem poziomu przejrzystości, przedstawiając konsekwencje nieprzejrzystego akcjonariatu, a w szczególności: niespodzianki na WZA; przejrzystość akcjonariatu a możliwość wykonywania prawa głosu oraz interpretacja nadzorcy względem parkowania akcji. Podczas debaty zamykającej wydarzenie dyskutowano na temat sanowania nieścisłości w akcjonariacie, omawiając m.in.: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych; możliwości identyfikacji łańcucha powiązań oraz strukturę akcjonariatu jako informację poufną.

Dodatkowe informacje

Konferencja skierowana była do osób wyznaczonych w spółce do sporządzania i publikacji raportów bieżących i okresowych, jak również monitoringu oraz zapewnienia właściwego przepływu informacji podlegających raportowaniu.

Transmisja

Wydarzenie było transmitowane online (możliwy był udział zdalny). Transmisję online przeprowadził Unicomp-WZA.


10:30 - 10:55
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:55 - 11:00
Otwarcie konferencji
BLOK I: Praktyczne stosowanie regulacji i możliwości zmian
11:00 - 11:30
Rewizja MAR z perspektywy UE
 • Możliwe zmiany MAR
 • Zakres podmiotów/rynków objętych zmianami
 • Planowany harmonogram działań legislacyjnych
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
11:30 - 12:00
Rewizja MAR – postulowane zmiany 1
 • Definicja informacji poufnej
 • Opóźnianie publikacji informacji poufnej
 • Skup akcji własnych
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
12:00 - 12:30
Polityka nadzorcza na polskim rynku kapitałowym
 • Stosowane środki nadzorcze
 • Najczęstsze przyczyny sankcji
 • Wnioski wypływające z uzasadnień
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Prof. zw. dr hab Marek Wierzbowski Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
12:30 - 13:00
Przerwa kawowa
BLOK II: Transakcje instrumentami powiązanymi z emitentem
13:00 - 13:30
Nieintuicyjne transakcje menedżerów
 • „Nie-transakcje” podlegające notyfikacji
 • Programy akcji/opcji menedżerskich
 • Transakcje warunkowe jako informacja poufna
Magdalena Raczek-Kołodyńska Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Maciej Wróblewski Partner Associate, Deloitte Legal
13:30 - 14:00
Rewizja MAR – postulowane zmiany 2
 • Transakcje menedżerów
 • Listy insiderów, menedżerów i osób powiązanych
 • Sankcje
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
14:00 - 14:30
Przerwa kawowa
BLOK III: Dostęp do ważnych informacji
14:30 - 15:00
Zarządzanie informacją w grupie kapitałowej
 • Dostęp do informacji spółek-córek
 • Agregacja danych a powstawanie informacji poufnej
 • Lista dostępu w grupie kapitałowej
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Paweł Duda Radca Prawny, Partner, BDO Legal Łatała i Wspólnicy
15:00 - 15:30
Przekazywanie ważnych informacji wybranym odbiorcom
 • Bankom na potrzeby rozpatrywania wniosków kredytowych
 • Inwestorom na potrzeby due dilligence
 • Większościowemu akcjonariuszowi
Magdalena Raczek-Kołodyńska Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Michał Bogacz Radca Prawny, Partner, Olesiński & Wspólnicy
15:30 - 16:00
Prowadzenie listy dostępu – case study
 • Kiedy tworzymy listę
 • Kto powinien być na liście
 • Wady i zalety listy stałego dostępu
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Paweł Małkiński Prezes Zarządu, Capital Market Solutions Group
16:00 - 17:00
Lunch
09:30 - 09:55
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
BLOK I: Nowe rodzaje informacji poufnej
10:00 - 10:30
Niefinansowa informacja poufna
 • Rosnące znaczenie informacji niefinansowych
 • Potencjalny zakres niefinansowych informacji poufnych
 • Przykłady
Magdalena Raczek-Kołodyńska Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Tomasz Wróblewski Adwokat, Senior Manager, Olesiński & Wspólnicy
10:30 - 11:30
Ewolucja cenotwórczości finansowej informacji poufnej
 • Zakres danych finansowych stanowiących potencjalnie informację poufną
 • Poziom pewności/agregacji a wymóg raportowania
 • Finansowa informacja poufna a okresy zamknięte
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Dawid Van Kędzierski Associate Gide Loyrette Nouel
Paweł Małkiński Prezes Zarządu, Capital Market Solutions Group
11:30 - 12:00
Przerwa kawowa
BLOK II: Opóźnianie publikacji informacji o prowadzonych negocjacjach
12:00 - 12:30
Brak opóźnienia informacji o negocjacjach
Negocjacje mało ważne stają się bardzo ważne
Negocjacje były mało ważne, ale rynek ocenił jako bardzo ważne
Możliwe konsekwencje braku opóźnienia
Magdalena Raczek-Kołodyńska Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
dr Iwona Gębusia Senior Associate, Radca Prawny, Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
12:30 - 13:00
Opóźnienie informacji o negocjacjach
 • Pomyślne zakończenie negocjacji
 • Negocjacje bardzo ważne stają się mało ważne
 • Rozmycie się negocjacji
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Ryszard Manteuffel Partner, Deloitte Legal
13:00 - 13:30
Przerwa kawowa
BLOK III: Podnoszenie poziomu przejrzystości
13:30 - 14:00
Konsekwencje nieprzejrzystego akcjonariatu
 • Niespodzianki na WZA
 • Przejrzystość akcjonariatu a możliwość wykonywania prawa głosu
 • Interpretacja nadzorcy względem parkowania akcji
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Dorota Szlachetko-Reiter Partner Zarządzający, Radca Prawny, BDO Legal Łatała i Wspólnicy
14:00 - 14:30
Sanowanie nieścisłości w akcjonariacie
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 • Możliwości identyfikacji łańcucha powiązań
 • Struktura akcjonariatu jako informacja poufna
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Dawid Van Kędzierski Associate Gide Loyrette Nouel
14:30 - 15:30
Lunch
Partner
Partner Technologiczny
Patroni Medialni

Magdalena Cieciura
Kontakt ws. Członkostwa w SEG

Magdalena Cieciura

Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 512 588 425

e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl

Anna Grałek

Anna Grałek

Specjalista ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 502 545 550

e-mail: agralek@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-07-23

Zobacz również:

Szybkie menu