Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Proces sporządzania raportu niefinansowego Zwykłej Spółki S.A.
Termin:

31.01.2018

Miejsce:

Sala na VI piętrze (wejście - windy C) w budynku Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (ul. Książęca 4, Warszawa)

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na konferencję "Proces sporządzania raportu niefinansowego Zwykłej
Spółki S.A.”
, która odbyła się 31 stycznia 2018 roku w sali na VI piętrze (wejście - windy C) w budynku Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (ul. Książęca 4, Warszawa). Partnerem wydarzenia był Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, natomiast Partnerem Technologicznym był Unicomp-WZA.

Na początku spotkania skupiliśmy się na formie, strukturze, zakresie podmiotowym i zawartość raportu niefinansowego (oświadczenie lub sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, raport jednostkowy a skonsolidowany, spółki z grupy objęte raportem, identyfikacja grup interesariuszy, określenie istotnych zagadnień niefinansowych). Następnie dyskutowaliśmy na temat ryzyka, sposób zarządzania nimi oraz polityki dotyczące zagadnień niefinansowych (identyfikacja istotnych ryzyk niefinansowych, właściwy opis sposobu zarządzania ryzykamipolityki: jednolite dokumenty czy zbiory procedur, norm i standardów). W dalszej kolejności zajęliśmy się problematyką kwantyfikacji danych niefinansowych (dobór kluczowych wskaźników niefinansowych, dane źródłowe i metodologia liczenia wskaźników, porównywalność wskaźników w czasie i w obrębie branż).

W drugiej części konferencji zastanowiliśmy się nad konsekwencjami (nie)właściwego raportowania niefinansowego (potrzeby informacyjne adresatów raportów niefinansowych, konsekwencje braku właściwych ujawnień w zakresie praw człowieka, komunikacja pozytywnych i negatywnych informacji zawartych w raporcie niefinansowym, nadzór i sankcje nad raportowaniem niefinansowym). Na zakończenie seminarium przedyskutowaliśmy główne wyzwania emitentów w sporządzaniu raportów niefinansowych (najczęstsze problemy emitentów sporządzających raporty niefinansowe, sprawna organizacja pracy nad raportem w spółce i grupie kapitałowej, wyzwania związane z kompletnością danych).

Podczas seminarium miała miejsce prezentacja Przykładu raportu niefinansowego Zwykłej Spółki S.A.

Dodatkowe informacje

Wydarzenie skierowane było do przedstawicieli spółek giełdowych, głównie osób odpowiedzialnych za relacje inwestorskie, komunikację, CSR, HR i środowisko.

Transmisja

Transmisję online przeprowadził Unicomp-WZA.


11:30 - 11:50
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
11:50 - 12:00
Otwarcie konferencji
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
12:00 - 12:40
Forma, struktura, zakres podmiotowy i zawartość raportu niefinansowego
 • Oświadczenie lub sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
 • Raport jednostkowy a skonsolidowany, spółki z grupy objęte raportem
 • Identyfikacja grup interesariuszy
 • Określenie istotnych zagadnień niefinansowych
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Magdalena Raczek-Kołodyńska Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
12:40 - 13:05
Ryzyka, sposób zarządzania nimi oraz polityki dotyczące zagadnień niefinansowych
 • Identyfikacja istotnych ryzyk niefinansowych
 • Właściwy opis sposobu zarządzania ryzykami
 • Polityki: jednolite dokumenty czy zbiory procedur, norm i standardów 
Magdalena Raczek-Kołodyńska Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Urszula Baranowska Ekspert ds. Sustainability współpracujący z MATERIALITY
13:05 - 13:30
Kwantyfikacja danych niefinansowych
 • Dobór kluczowych wskaźników niefinansowych
 • Dane źródłowe i metodologia liczenia wskaźników
 • Porównywalność wskaźników w czasie i w obrębie branż
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
13:30 - 14:00
Przerwa kawowa
14:00 - 15:00
Konsekwencje (nie)właściwego raportowania niefinansowego
 • Potrzeby informacyjne adresatów raportów niefinansowych
 • Konsekwencje braku właściwych ujawnień w zakresie praw człowieka
 • Komunikacja pozytywnych i negatywnych informacji zawartych w raporcie niefinansowym
 • Nadzór i sankcje nad raportowaniem niefinansowym
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Magdalena Raczek-Kołodyńska Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Joanna Szymonek Przewodnicząca Rady Fundacji, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
Maciej Antosik Wiceprezes Zarządu, Fundacja Auschwitz-Birkenau
15:00 - 15:30
Główne wyzwania emitentów w sporządzaniu raportów niefinansowych
 • Najczęstsze problemy emitentów sporządzających raporty niefinansowe
 • Sprawna organizacja pracy nad raportem w spółce i grupie kapitałowej
 • Wyzwania związane z kompletnością danych
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
15:30 - 16:00
Lunch
Partner
Partner Technologiczny
Patroni Medialni

Magdalena Cieciura
Kontakt ws. Członkostwa w SEG

Magdalena Cieciura

Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 512 588 425

e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl

Anna Grałek

Anna Grałek

Specjalista ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 502 545 550

e-mail: agralek@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-08-25

Zobacz również:

Szybkie menu