Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
VIII Forum Cenotwórczości - Proporcjonalne stosowanie MAR
Termin:

21.11.2018

22.11.2018

Miejsce:

Warszawa

Program:

Udział:

Fizycznie / Online

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na doroczną, dwudniową konferencję "VIII FC - Proporcjonalne stosowanie MAR", która odbyła się 21-22 listopada 2018 roku w Warszawie:

 • 21 listopada (I DZIEŃ) w godz. 10:30-17:00 - Sala Notowań, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (ul. Książęca 4, II piętro)
 • 22 listopada (II DZIEŃ) w godz. 9:30-15:00 - Sala Kinowa, Centrum Bankowo-Finansowe (ul. Nowy Świat 6/12, wejście A-D, poziom -1)

Partnerem Forum była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, natomiast Partnerem Technologicznym Unicomp-WZA.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczęła debata z przedstawicielem ESMA - Stefano Sirtori nt. transakcji menedżerów oraz list menedżerów i osób blisko związanych (stosowanie przepisów art. 19 na innych rynkach, okresy zamknięte - nowe interpretacje, najnowsze Q&A ESMA). Następnie podczas dyskusji panelowej kontynuowaliśmy wątek listy osób blisko związanych, a w szczególności skoncentrowaliśmy się na wymogach regulacyjnych wobec emitenta, menedżerów i osób blisko związanych i ewolucji rozumienia pojęcia osoby blisko związanej, poziomie rozumienia tej regulacji oraz sposobach jej (nie)stosowania na innych rynkach, znaczeniu informacji o osobach blisko związanych dla nadzorcy. W dalszej kolejności dyskutować będziemy o MAR-light i rynkach rozwoju (MAR-light: inicjatywa legislacyjna SEG; pojęcie „rynku rozwoju” i jego implikacje dla emitentów). Następnie prelegenci omówili planowane zmiany w MAR i ich konsekwencje (obowiązkowy przegląd regulacyjny; postulowane zmiany w MAR; publiczne konsultacje i unijny wniosek legislacyjny SEG).

W drugiej części spotkania dyskutowaliśmy na temat bieżącego statusu  działań nadzorczych (wyniki i konsekwencje ankiety MAR; najczęstsze błędy emitentów; planowane działania) oraz zaprezentowaliśmy zakres elastyczności nadzorcy (czy wszystkie przepisy MAR rzeczywiście obowiązują; jak daleko można/należy stosować zasadę proporcjonalności; arbitraż nadzorczy i jego konsekwencje). Na koniec pierwszego dnia, uczestnicy Forum dowiedzieli się jak interpretować przesłanki przy wymiarze wysokości sankcji (jak rozumieć (nie)spełnienie przesłanek; jak przeliczyć przesłanki na wysokość sankcji; możliwości kwestionowania wyliczeń nadzorcy) oraz poznali możliwości transferu ryzyk regulacyjnych (efektywne ubezpieczenie sankcji administracyjnych; drobny druczek w OWU; praktyka wypłat z polis D&O w Polsce).

Drugi dzień Forum rozpoczęła debata "Ewolucja cenotwórczości w czasie - studium przypadku", a następnie prelegenci przedstawili szacunki wyników, prognozy i plany finansowe jako informacja poufna (publikacja szacunków: jak zmieniła się praktyka rynkowa w dobie MAR, wewnętrzne plany finansowe i publiczne prognozy wyników). W drugiej części poruszyliśmy zagadnienia związane z RODO na giełdzie: bezpieczne przetwarzanie danych osobowych w spółce giełdowej (dane osób fizycznych na listach insiderów, menedżerów i osób blisko związanych; dane osobowe akcjonariuszy przy organizacji walnych zgromadzeń; potencjalne ryzyka dla spółki i możliwości ich ubezpieczenia) oraz dotyczące obiegu ważnych informacji pomiędzy spółką a akcjonariuszem strategicznym (granice uprzywilejowania informacyjnego akcjonariusza dominującego; rada nadzorcza jako filtr informacyjny; bezpieczeństwo dokumentacyjne obiegu informacji). Spotkanie zakończyła debata "Praktyka stosowania MAR w innych krajach", podczas której zostaną omówione poniższe zagadnienia: różne podejście uczestników rynku; interpretacje poszczególnych organów nadzoru; różna kultura egzekwowania regulacji).

Dodatkowe informacje

Konferencja skierowana była do osób wyznaczonych w spółce do sporządzania i publikacji raportów bieżących i okresowych, jak również monitoringu oraz zapewnienia właściwego przepływu informacji podlegających raportowaniu.

Transmisja

Wydarzenie było transmitowane online (możliwy był udział zdalny). Transmisję online przeprowadził Unicomp-WZA.DZIEŃ I - 21 LISTOPADA 2018 (ŚRODA) - SALA NOTOWAŃ, GPW W WARSZAWIE
10:30 - 10:55
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:55 - 11:00
Otwarcie konferencji
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
11:00 - 11:30
Transakcje menedżerów oraz listy menedżerów i osób blisko związanych
 • Stosowanie przepisów art. 19 na innych rynkach
 • Okresy zamknięte - nowe interpretacje
 • Najnowsze Q&A ESMA
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Stefano Sirtori Senior Policy Officer - Market Integrity, Markets Department, European Securities and Markets Authority (ESMA)
11:30 - 12:20
Listy osób blisko związanych
 • Wymogi regulacyjne wobec emitenta, menedżerów i osób blisko związanych i ewolucja rozumienia pojęcia osoby blisko związanej
 • Poziom rozumienia tej regulacji oraz sposoby jej (nie)stosowania na innych rynkach
 • Znaczenie informacji o osobach blisko związanych dla nadzorcy

Uczestnicy:
Michał Bogacz, Senior Manager, Radca Prawny, Olesiński i Wspólnicy
Sebastian Bogdan, Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Wiesław Łatała, Radca Prawny, Partner Zarządzający BDO Legal Łatała i Wspólnicy

Prowadzący:

Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
12:20 - 12:40
Przerwa kawowa
12:40 - 13:25
MAR-light i rynki rozwoju
 • MAR-light: inicjatywa legislacyjna SEG
 • Pojęcie „rynku rozwoju” i jego implikacje dla emitentów

Uczestnicy:
Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Agnieszka Gontarek, Dyrektor Działu Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Prowadzący:

Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
13:25 - 14:10
Planowane zmiany w MAR po lipcu 2019 r.
 • Obowiązkowy przegląd regulacyjny
 • Postulowane zmiany w MAR
 • Publiczne konsultacje i unijny wniosek legislacyjny SEG

Uczestnicy:
Sławomir Jakszuk, Partner, Radca Prawny, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy, Adwokaci i Radcowie Prawni
Paweł Małkiński, Prezes Zarządu, Capital Market Solutions Group

Prowadzący:

Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
14:10 - 14:30
Przerwa kawowa
14:30 - 14:55
Bieżący status działań nadzorczych
 • Wyniki i konsekwencje ankiety MAR
 • Najczęstsze błędy emitentów
 • Planowane działania
Magdalena Raczek-Kołodyńska Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
14:55 - 15:20
Zakres elastyczności nadzorcy
 • Czy wszystkie przepisy MAR rzeczywiście obowiązują
 • Jak daleko można/należy stosować zasadę proporcjonalności
 • Arbitraż nadzorczy i jego konsekwencje
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Wiesław Łatała Radca Prawny, Partner Zarządzający, BDO Legal Łatała i Wspólnicy
15:20 - 15:45
Jak interpretować przesłanki przy wymiarze wysokości sankcji
 • Jak rozumieć (nie)spełnienie przesłanek
 • Jak przeliczyć przesłanki na wysokość sankcji
 • Możliwości kwestionowania wyliczeń nadzorcy
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Sławomir Jakszuk Partner, Radca Prawny, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy, Adwokaci i Radcowie Prawni
15:45 - 16:10
Możliwości transferu ryzyk regulacyjnych
 • Efektywne ubezpieczenie sankcji administracyjnych
 • Drobny druczek w OWU
 • Praktyka wypłat z polis D&O w Polsce
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
dr Jerzy Lisiecki Prezes Zarządu, IRCA
16:10 - 17:00
Lunch
DZIEŃ II - 22 LISTOPADA 2018 (CZWARTEK) SALA KINOWA, Centrum Bankowo-Finansowe, Warszawa
09:30 - 09:55
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
09:55 - 10:00
Otwarcie konferencji
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
10:00 - 11:00
Ewolucja cenotwórczości w czasie - studium przypadku
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Maciej Wróblewski Partner Associate, Deloitte Legal
11:00 - 11:20
Przerwa kawowa
11:20 - 12:20
Szacunki wyników, prognozy i plany finansowe jako informacja poufna
 • Publikacja szacunków: jak zmieniła się praktyka rynkowa w dobie MAR
 • Wewnętrzne plany finansowe i publiczne prognozy wyników

Uczestnicy:
Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Edmund Kozak, IPO Doradztwo Kapitałowe
Patryk Olszanowski, Analityk, NN Investment Partners TFI

Prowadzący:

Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
12:20 - 12:40
Przerwa kawowa
12:40 - 13:10
RODO na giełdzie: bezpieczne przetwarzanie danych osobowych w spółce giełdowej
 • Dane osób fizycznych na listach insiderów, menedżerów i osób blisko związanych
 • Dane osobowe akcjonariuszy przy organizacji walnych zgromadzeń
 • Potencjalne ryzyka dla spółki i możliwości ich ubezpieczenia
Magdalena Raczek-Kołodyńska Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Michał Wach Senior Consultant, Radca Prawny, Olesiński i Wspólnicy
13:10 - 13:40
Obieg ważnych informacji pomiędzy spółką a akcjonariuszem strategicznym
 • Granice uprzywilejowania informacyjnego akcjonariusza dominującego
 • Rada nadzorcza jako filtr informacyjny
 • Bezpieczeństwo dokumentacyjne obiegu informacji
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Paweł Małkiński Prezes Zarządu, Capital Market Solutions Group
13:40 - 14:10
Praktyka stosowania MAR w innych krajach
 • Różne podejście uczestników rynku
 • Interpretacje poszczególnych organów nadzoru
 • Różna kultura egzekwowania regulacji

Uczestnicy:

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Maciej Wróblewski, Partner Associate, Deloitte Legal


Prowadzący:

Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
14:10 - 15:00
Lunch
Partner
Partner Technologiczny
Patroni Medialni

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Magdalena Cieciura
Kontakt ws. Członkostwa w SEG

Magdalena Cieciura

Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 512 588 425

e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-08-26

Zobacz również:

Szybkie menu