Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Wnioski z raportów niefinansowych za rok 2017
Termin:

20.06.2018

Miejsce:

Siedziba EY Academy of Business (ul. Lecha Kaczyńskiego 26, Warszawa, budynek Focus, Sala Żółta, I piętro)

Program:

Udział:

Fizycznie / Online

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na konferencję "Wnioski z raportów niefinansowych za rok 2017", która odbyła się 20 czerwca 2018 roku w siedzibie EY Academy of Business (ul. Lecha Kaczyńskiego 26, Warszawa, budynek Focus, Sala Żółta, I piętro). Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Finansów. Partnerem konferencji był EY Academy of Business.


W pierwszej części konferencji omówione zostały takie zagadnienia, jak: statystyka raportów niefinansowych (oświadczenia i sprawozdania niefinansowe, najbardziej popularne standardy i zbiory wytycznych), raportowanie wpływu na środowisko naturalne (główne raportowane obszary wpływu spółek na środowisko, najczęściej pomijane tematy środowiskowe, ocena jakości raportów z punktu widzenia organizacji typu watchdog), raportowanie zużycia paliw i energii (popularne mierniki zużycia paliw i energii w raportach spółek, porównywalność danych pomiędzy spółkami, kompletność raportowanych danych w zakresie zużycia energii) oraz prawa człowieka w spółkach i ich łańcuchach dostaw (rozumienie prawa człowieka przez spółki raportujące, raportowanie praw człowieka w łańcuchu dostaw, najczęstsze błędy w opisie zagadnień związanych z prawami człowieka).

W drugiej części spotkania skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na kodeksach etyki i politykach niefinansowych w raportach spółek (czy spółki stosują kodeksy etyki lub analogiczne regulacje wewnętrzne, polityki w spółce dominującej i w grupie kapitałowej - najczęstsze błędy w opisach, najbardziej popularne cele polityk i mierniki ich realizacji), oświadczeniach i sprawozdaniach niefinansowych w strukturze raportów rocznych (umiejscowienie raportu niefinansowego w strukturze raportu rocznego, wzajemne relacje pomiędzy oświadczeniem/sprawozdaniem niefinansowym a sprawozdaniem zarządu z działalności, Zarząd i Rada Nadzorcza wobec raportu niefinansowego), raportach niefinansowych za rok 2017 w odniesieniu do oczekiwań inwestorów (użyteczność raportów niefinansowych dla inwestora, najczęstsze błędy w zakresie porównywalności wskaźników, wykorzystanie raportów do rozliczenia zarządu ze złożonych deklaracji) oraz nadzorze nad oświadczeniami i sprawozdaniami niefinansowymi (wymogi odnośnie raportów niefinansowych ze strony nadzorcy, działania nadzorcze wobec spółek raportujących błędnie, główne obszary do poprawy w raportach niefinansowych za rok 2018).

Zachęcamy również do zajrzenia do BAZY RAPORTÓW NIEFINANSOWYCH spółek notowanych na GPW, wykonujących obowiązki zgodnie z dyrektywą 2014/95/UE. Bazę raportów przygotowała Fundacja Standardów Raportowania.

Dodatkowe informacje

Wydarzenie skierowane było do przedstawicieli spółek giełdowych, głównie osób odpowiedzialnych za relacje inwestorskie, komunikację, CSR, HR i środowisko.

Transmisja

Wydarzenie było transmitowane online (możliwy był udział zdalny). 
10:30 - 10:55
Rejestracja uczestników i kawa powitalna

10:55 - 11:00
Otwarcie konferencji
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
BLOK I
11:00 - 11:20
Statystyka raportów niefinansowych
 • Oświadczenia i sprawozdania niefinansowe
 • Najbardziej popularne standardy i zbiory wytycznych
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
11:20 - 11:50
Raportowanie wpływu na środowisko naturalne
 • Główne raportowane obszary wpływu spółek na środowisko
 • Najczęściej pomijane tematy środowiskowe
 • Ocena jakości raportów z punktu widzenia organizacji typu watchdog
Piotr Wójcik Analityk Rynku Energetycznego, Fundacja Greenpeace Polska
Magdalena Raczek-Kołodyńska Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
11:50 - 12:10
Raportowanie zużycia paliw i energii
 • Popularne mierniki zużycia paliw i energii w raportach spółek
 • Porównywalność danych pomiędzy spółkami
 • Kompletność raportowanych danych w zakresie zużycia energii
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Marek Amrozy Kierownik działu efektywności energetycznej, Prokurent, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
12:10 - 12:30
Prawa człowieka w spółkach i ich łańcuchach dostaw
 • Rozumienie prawa człowieka przez spółki raportujące
 • Raportowanie praw człowieka w łańcuchu dostaw
 • Najczęstsze błędy w opisie zagadnień związanych z prawami człowieka
Magdalena Raczek-Kołodyńska Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Beata Faracik Prezes Zarządu, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
12:30 - 13:00
Przerwa kawowa
BLOK II
13:00 - 13:20
Kodeksy etyki i polityki niefinansowe w raportach spółek
 • Czy spółki stosują kodeksy etyki lub analogiczne regulacje wewnętrzne
 • Polityki w spółce dominującej i w grupie kapitałowej - najczęstsze błędy w opisach
 • Najbardziej popularne cele polityk i mierniki ich realizacji
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Urszula Baranowska Ekspert ds. Sustainability współpracujący z MATERIALITY
13:20 - 13:50
Oświadczenia i sprawozdania niefinansowe w strukturze raportów rocznych
 • Umiejscowienie raportu niefinansowego w strukturze raportu rocznego
 • Wzajemne relacje pomiędzy oświadczeniem/sprawozdaniem niefinansowym a sprawozdaniem zarządu z działalności
 • Zarząd i Rada Nadzorcza wobec raportu niefinansowego
Magdalena Raczek-Kołodyńska Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Piotr Rybicki Biegły Rewident, NadzorKorporacyjny.pl
13:50 - 14:10
Raporty niefinansowe za rok 2017 wobec oczekiwań inwestorów
 • Użyteczność raportów niefinansowych dla inwestora
 • Najczęstsze błędy w zakresie porównywalności wskaźników
 • Wykorzystanie raportów do rozliczenia zarządu ze złożonych deklaracji
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Maciej Antosik Wiceprezes Zarządu, Fundacja Auschwitz-Birkenau
14:10 - 14:30
Nadzór nad oświadczeniami i sprawozdaniami niefinansowymi
 • Wymogi odnośnie raportów niefinansowych ze strony nadzorcy
 • Działania nadzorcze wobec spółek raportujących błędnie
 • Główne obszary do poprawy w raportach niefinansowych za rok 2018
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Magdalena Raczek-Kołodyńska Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
14:30 - 15:30
Lunch
Patronat Honorowy
Partner

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Magdalena Cieciura
Kontakt ws. Członkostwa w SEG

Magdalena Cieciura

Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 512 588 425

e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-08-25

Zobacz również:

Szybkie menu