Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
XVI Forum Rad Nadzorczych
Termin:

09.12.2014

Miejsce:

Warszawa

Program:

Udział:

Fizycznie

Giełda Papierów Wartościowych w WarszawiePwC oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miały przyjemność zaprosić na kolejne XVI Świąteczne Forum Rad Nadzorczych, które odbyło się 9 grudnia 2014 roku.

Temat spotkania: Jak komunikować się z rynkiem – wiarygodność informacji finansowych i niefinansowych. Nowe obowiązki dla spółek i Komitetów Audytu.

Jakość systemu raportowania informacji finansowych i niefinansowych może wpłynąć na wyniki i wycenę spółek. Podczas spotkania przeanalizowaliśmy, jakie są tego powody i omówiliśmy praktyczne przykłady. Odnieśliśmy się także do zmian w regulacjach, które zaczną obowiązywać w najbliższym czasie. Nakładają one nowe obowiązki na spółki oraz biegłych rewidentów ale również wspomagają Komitety Audytu w wypełnianiu ich obowiązków. W szczególności skupiliśmy się na:

- Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 537/2014 w obszarze, w jakim nakłada na biegłego rewidenta obowiązki w zakresie sporządzenia Sprawozdania dodatkowego dla komitetu ds. audytu.Dotyczą one m.in. określenia, które kategorie bilansu zostały bezpośrednio sprawdzone, a które kategorie zostały sprawdzone w oparciu o testowanie systemu oraz testy kontroli. Przybliżymy również nowy obowiązek raportowania w sprawozdaniu z badania wszelkich znaczących słabości systemu kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz systemu księgowości wraz ze wskazaniem, czy zostały one naprawione przez zarząd.

Dyrektywie PE CONS 47/14 w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Wskażemy, które zapisy dyrektywy wprowadzają istotnie zmiany i nowe obowiązki informacyjne dla spółki oraz jakie są możliwe opcje transpozycji jej na grunt polski.

Zaproszeni goście podzielili się swoimi doświadczeniami we wdrażaniu zmian w procesie raportowania i komunikacji z rynkiem.

Dodatkowe informacje

Spotkanie skierowane było do członków rad nadzorczych spółek giełdowych.
15:45 - 16:00
Rejestracja i powitalna kawa

16:00 - 16:10
Oficjalne otwarcie i powitanie
Paweł Tamborski Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Jacek Socha Wiceprezes, PwC
16:10 - 17:10
Jak komunikować się z rynkiem - wiarygodność informacji finansowych i niefinansowych. Nowe obowiązki dla spółek i Komitetów Audytu
  • Komunikacja audytora ze spółką i jej organami – nowe regulacje unijne dla jednostek zainteresowania publicznego
  • Komunikacja spółki z otoczeniem - nowe regulacje dla jednostek zainteresowania publicznego
Tomasz Konieczny Partner w dziale rynków kapitałowych i raportowania finansowego, PwC
Piotr Rówiński Partner, PwC
Anna Szlachta PwC
17:10 - 17:30
Sesja pytań i odpowiedzi
17:30 - 20:00
Uroczysty koktajl i koncert świąteczny Kasi Moś
Organizatorzy

Katarzyna Kopycka

Katarzyna Kopycka

PwC

tel.: 519 507 510

e-mail: katarzyna.kopycka@pl.pwc.com

Małgorzata Drążek

Małgorzata Drążek

Specjalista ds. Szkoleń
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: tel.: (22) 826 26 89

e-mail: e-mail: malgorzata.drazek@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-07-29

Zobacz również:

Szybkie menu