Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
I Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG 2010 - RELACJA
Termin:

17.02.2010

18.02.2010

Miejsce:

Centrum Kongresowo – Szkoleniowym „Magellan” w Bronisławowie

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wraz z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, BDO oraz UnicompWZA byli organizatorami I Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG 2010, który odbył  się w dniach 17-18 lutego br. w Centrum Kongresowo – Szkoleniowym „Magellan” w Bronisławowie.

Zachęcamy do obejrzenia relacji video z Kongresu:

Podczas Kongresu przedyskutowane zostały zagadnienia dotyczące organizacji Walnych Zgromadzeń oraz przeprowadzono fikcyjne WZ Zwykłej Spółki SA. Uczestnicy mogli aktywnie brać udział w przebiegu „WZA” – zgłaszać wnioski formalne, modyfikacje uchwał, a także głosować (uwzględniając także podział głosów, czyli tzw. split voting). Podczas „WZA” przedyskutowanych zostało możliwie wiele problemów natury prawnej, organizacyjnej i technicznej.
12:00 - 13:45
Rejestracja uczestników konferencji/ Rejestracja uczestników ZWZ Zwykłej Spółki SA
13:00 - 13:45
Lunch
13:45 - 13:55
Otwarcie Kongresu
13:55 - 15:30
Walne zgromadzenie po nowemu – wstęp: l najważniejsze zmiany regulacyjne
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
13:55 - 15:30
l etap przygotowania walnego zgromadzenia (przygotowanie dokumentacji, ogłoszenie, record date)
Bernard Białek ING Bank Śląski, Radca prawny
13:55 - 15:30
l proces obsługi walnego zgromadzenia z perspektywy KDPW
Krzysztof Ołdak Dyrektor Działu Operacyjnego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
13:55 - 15:30
l organizacja WZ a ochrona danych osobowych
Andrzej Knap Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
15:30 - 15:50
Przerwa kawowa/Rejestracja uczestników ZWZ Zwykłej Spółki SA
15:50 - 18:30
ZWZ – Sesja I Zwykłą Spółkę SA
l otwarcie i wybór przewodniczącego
l lista obecności, prawidłowość zwołania, porządek obrad
l pierwsze głosowania
l uczestnictwo w WZ poprzez Internet
l Split voting
l rola biegłego rewidenta na WZA
Leszek Koziorowski Wspólnik, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL
Andrzej Knap Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
Zbigniew Mrowiec Partner, Radca Prawny, Mrowiec Fiałek i Wspólnicy
dr Andre Helin BDO Numerica, Prezes Zarządu
18:45 - 20:15
Kulig z ogniskiem

20:30 - 00:00
Kolacja przy muzyce na żywo

09:00 - 11:00
ZWZ – Sesja II
l prawne aspekty przerwy w obradach
l rola biegłego rewidenta na WZA – cd.
l aspekty techniczne e-WZ (bezpieczeństwo, opóźnienia, formy komunikacji, problemy techniczne)
l kwestie głosowania drogą korespondencyjną
l zakończenie obrad
11:00 - 11:20
Przerwa kawowa
11:20 - 12:50
l podsumowanie ZWZ Zwykłej Spółki SA
Leszek Koziorowski Wspólnik, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Zbigniew Mrowiec Partner, Radca Prawny, Mrowiec Fiałek i Wspólnicy
11:20 - 12:50
l etap po zakończeniu walnego zgromadzenia (ogłoszenie treści uchwał, protokoły, sprzeciwy i ich konsekwencje)
Bernard Białek ING Bank Śląski, Radca prawny
11:20 - 12:50
l dalsze prace nad Rekomendacjami dotyczącymi Standardów WZA
Danuta Pajewska Radca Prawny, Starszy Doradca, Wardyński i Wspólnicy
11:20 - 12:50
l dyskusja
12:50 - 13:00
Zakończenie Kongresu
Organizatorzy
Transmisja on-line była realizowana przez
Patroni Medialni

Data aktualizacji: 2021-06-25

Zobacz również:

Szybkie menu