Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
III Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG - RELACJA
Termin:

21.02.2012

22.02.2012

Miejsce:

Hotel Ossa w Ossie k/Rawy Mazowieckiej

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, KDPW, PwC Legal, Salans, Unicomp-WZA, CMS Cameron McKenna, Gessel Koziorowski, K&L Gates, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni oraz Wardyński i Wspólnicy byli gospodarzami III Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG, podczas którego przeprowadziliśmy kolejne fikcyjne WZ Zwykłej Spółki SA. Tegoroczne WZ przebiegało w atmosferze próby wrogiego przejęcia i związanych z tym komplikacji.

Kongres odbył się w dniach 21-22 lutego 2012 roku w Hotelu OSSA w Ossie k/Rawy Mazowieckiej.

Mając na względzie bardzo pozytywne komentarze po ubiegłorocznym Kongresie odnośnie formuły organizacji fikcyjnego WZA, część III Kongresu przeprowadzona została również w takiej formule i poświęcona praktycznym zagadnieniom związanym z przebiegiem głosowań na WZA. Podobnie jak rok temu przygotowaliśmy bardzo wiele utrudnień w przebiegu Walnego Zgromadzenia licząc na Państwa aktywne zaangażowanie. Drugiego dnia Kongresu zaplanowaliśmy dla Państwa warsztaty tematyczne, które były prowadzone w dwóch turach. Podczas zajęć praktycznych były dyskutowane zagadnienia prawne istotne z punktu widzenia spółki publicznej, m.in.: znowelizowana procedura cywilna, ryzyka zarządu w sytuacji sporu wspólników, organizacja e-WZA, e-WZA w procedurach i regulaminie walnego zgromadzenia, zarządzanie współpracą z kancelariami prawnymi, propozycje zmian regulacji Unii Europejskiej, konflikt interesów członków zarządu, obowiązki informacyjne w praktyce, prawne zagadnienia programów motywacyjnych, znaczenie wewnętrznych regulacji, compliance antymonopolowy, optymalna podatkowo restrukturyzacja grupy kapitałowej oraz elektroniczna obsługa wypłat świadczeń z papierów wartościowych. Oczywiście obecność ponad 200 prawników ze spółek giełdowych dawała także możliwości dyskusji kuluarowych na wiele innych tematów związanych z prawnymi aspektami funkcjonowania notowanej spółki. Po części merytorycznej zaprosiliśmy Państwa na wieczór ostatkowy w konwencji balu maskowego, który uświetniła muzyka na żywo.

Udział w Kongresie był bezpłatny. Uczestnicy pokrywali jedynie koszt zakwaterowania.

Dodatkowe Informacje

Kongres przeznaczony był dla przedstawicieli spółek należących do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.


12:00 - 13:00
Rejestracja gości
13:00 - 14:00
Lunch
14:00 - 14:15
Otwarcie Kongresu
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
14:15 - 16:30
WZ Zwykłej Spółki SA – I SESJA

 • wrogie przejęcie na NWZA
 • prawo do głosowania na WZA
 • głosowanie grupami
 • eWZA
Uczestnicy:
Beata Binek, Senior Associate, CMS Cameron McKenna
Aleksander Chłopecki, Radca Prawny, Prezes Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, współpracuje z kancelarią Salans
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
Zbigniew Korba, Dyrektor, Radca Prawny, Szef Praktyki Corporate/M&A oraz Banking/Finance, Kancelaria PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska Sp.k.
Wojciech Kozłowski, Radca Prawny, Partner, kieruje Globalną Praktyką Postępowań Sądowych w kancelarii Salans
Andrzej Mikosz, Partner, K&L Gates
Danuta Pajewska, Starszy Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy
Marek Wierzbowski, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni
Prelegent:
Leszek Koziorowski Wspólnik, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL
16:30 - 16:50
Przerwa kawowa
16:50 - 19:00
WZ Zwykłej Spółki SA – II SESJA
20:00 - 00:00
Wieczór ostatkowy przy muzyce na żywo
09:00 - 10:30
I tura warsztatów w grupach
10:30 - 11:00
Przerwa kawowa
11:00 - 12:30
II tuta warsztatów w grupach
12:30 - 12:45
Podsumowanie i zakończenie Kongresu
Zdjecie prelegenta Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Zdjecie prelegenta Leszek Koziorowski

Wspólnik, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL

Partnerzy Strategiczni
Partnerzy
Patroni
Główny Partner Medialny
Patroni Medialni
Piotr Milczarek

Piotr Milczarek

Counsel Radca Prawny Kancelaria PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska

Życiorys

OPIS WARSZTATU

Warsztat ma na celu zaprezentowanie ryzyk wynikających z regulacji prawa konkurencji, jak również problematyki projektowania i wdrażania programów compliance. Adresatami warsztatu są przedstawiciele firm z każdej branży, w szczególności firm zatrudniających liczny personel, którego obowiązki obejmują kontakty z przedstawicielami konkurentów i kontrahentów.

Warsztat będzie obejmował omówienie następujących zagadnień:

 • pojęcia corporate governance, jego celów i metod ich realizacji
 • ryzyk związanych z prawem konkurencji
 • pojęcia compliance antymonopolowego, jego celów i metod ich realizacji
 • wzajemnej relacji corporate governance i compliance antymonopolowego
 • ryzyk wynikających z implementacji programów compliance w oderwaniu od corporate governance
 • potencjalnych korzyści, mogących wynikać z implementacji programu compliance w sposób przemyślany, jako elementu corporate governance
 • błędów popełnianych podczas projektowania i implementacji programów compliance
Katarzyna Kopczewska

Katarzyna Kopczewska

Starszy Menedżer w Dziale Prawno-Podatkowym PwC

Życiorys
Jacek Pawłowski

Jacek Pawłowski

Counsel Radca Prawny Kancelaria PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska

Życiorys

OPIS WARSZTATU

Warsztat ma na celu zaznajomienie słuchaczy ze strukturą organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa lub inwestycji pozwalająca na wygenerowanie istotnych oszczędności w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Adresatami warsztatu są przedstawiciele firm z każdej branży, którzy poszukują możliwości podwyższenia rentowności swojej działalności poprzez obniżenie zobowiązań podatkowych. W szczególności warsztat może zainteresować deweloperów mieszkaniowych i komercyjnych oraz firmy posiadające znaczne zasoby nieruchomości.

Warsztat będzie obejmował omówienie następujących zagadnień:
 • przedstawienie struktury i opis jej działania
 • charakterystyka prawno-podatkowa funduszu inwestycyjnego zamkniętego i sposób jego wykorzystania w roli „spółki holdingowej”
 • charakterystyka prawno-podatkowa spółki komandytowo-akcyjnej
 • skutki podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej w strukturze wykorzystującej fundusz inwestycyjny zamknięty
 • możliwość dalszej optymalizacji podatkowej dystrybucji zysków funduszu inwestycyjnego zamkniętego
 • omówienie roli Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz mechanizmów zachowania pełnej kontroli nad majątkiem wniesionym do funduszu inwestycyjnego zamkniętego
 • wykorzystanie struktury z funduszem inwestycyjnym zamkniętym przez podmiot notowany na giełdzie
Patrick Radzimierski

Patrick Radzimierski

Radca Prawny, kieruje Zespołem Postępowań Sądowych w kancelarii Salans w Polsce

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • case study w oparciu o nowelizację k.p.c. z 16 września 2011 roku
 • zastosowanie w praktyce „nowej” procedury cywilnej
 • formułowanie pism procesowych i wniosków dowodowych według nowych zasad
Prof. Katarzyna Bilewska

Prof. Katarzyna Bilewska

Partner, Dentons

Życiorys

OPIS WARSZTATU

Reasumując, odpowiemy na pytanie: Jaką postawę powinien przyjąć zarząd wobec konfliktu wspólników w procesie bieżącego zarządzania spółką i wykonywania uchwał jej organów
Andrzej Knap

Andrzej Knap

Prezes Zarządu, Unicomp-WZA

Życiorys
Piotr Kamiński

Piotr Kamiński

Wiceprezes Zarządu, Unicomp-WZA

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • najważniejsze czynniki wpływające na decyzję czy organizować walne zgromadzenie z opcją uczestniczenia w nim akcjonariuszy zdalnie w danej spółce
 • sondaże zainteresowania e-walnym zgromadzeniem w danej spółce – sposoby i korzyści 
 • „mapa drogowa” działań organizacyjnych przed e-walnym zgromadzeniem
 • przeddzień i dzień obrad krok po kroku
Andrzej Knap

Andrzej Knap

Prezes Zarządu, Unicomp-WZA

Życiorys
Piotr Kamiński

Piotr Kamiński

Wiceprezes Zarządu, Unicomp-WZA

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • definiujemy procedury czyli co, kto i kiedy musi zrobić
 • wymagania formalne czyli statut i ogłoszenie
 • przewodniczący, jego „pomocnicy”, zaplecze techniczne i notariusz to też elementy procedury czyli nic na żywioł
 • jak się bronić przed niespodziankami i sprawnie przeprowadzić e-walne zgromadzenie czyli regulamin obrad
 • stosowanie procedur daje z reguły pewność - gdyby nie te prawa Murphy’ego – jak zaradzić pechowi
Beata Binek

Beata Binek

Starszy Prawnik, Kancelaria CMS Cameron McKenna

Życiorys
Dariusz Greszta

Dariusz Greszta

Partner, Kancelaria CMS Cameron McKenna

Życiorys
Ida Komorowska-Moj

Ida Komorowska-Moj

Radca Prawny, Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć w Kochański Zięba i Partnerzy

Życiorys
Jakub Pitera

Jakub Pitera

Associate, K&L Gates

Życiorys
Andrzej Mikosz

Andrzej Mikosz

Partner, K&L Gates

Życiorys
Marta Janowska

Marta Janowska

Of Counsel K&L Gates

Życiorys
Ewa Szlachetka

Ewa Szlachetka

Kancelaria CMS Cameron McKenna/ Wspólnik Gessel Koziorowski

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • zasada równego dostępu do informacji w teorii i w praktyce
 • przekazywanie danych w ramach grupy kapitałowej
 • przekazywanie danych akcjonariuszom
 • przekazywanie danych w ramach due diligence
 • przekazywanie informacji poufnych w ramach prowadzonych negocjacji
 • znaczące umowy - przykłady realizacji obowiązków informacyjnych
 • informacje poufne - przykłady obowiązków informacyjnych
 • raporty bieżące i inne formy komunikacji z rynkiem
Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Doradca Podatkowy Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Życiorys
Marcin Marczuk

Marcin Marczuk

Partner Zarządzający, Radca Prawny, KMD.Legal

Życiorys
Prof. zw. dr hab Marek Wierzbowski

Prof. zw. dr hab Marek Wierzbowski

Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

Życiorys

OPIS WARSZTATU

W ramach tematu omówimy trzy bloki tematyczne:

Programy Motywacyjne - Mec. Marcin Marczuk

 1. pracowniczy a cywilnoprawny kontrakt menadżerski
 2. opcja menadżerska – próba definicji
 3. sposoby wydawania opcji menadżerskiej w krajowym systemie prawnym
 4. tok decyzyjny programów motywacyjnych
 5. kryteria nabycia opcji menadżerskiej
 6. programy motywacyjne w zaleceniach Komisji Europejskiej
 7. podatkowe aspekty programu motywacyjnego

 1. spółka komandytowo-akcyjna jako mechanizm optymalizacji podatkowej
 2. możliwość odzyskania pcc zapłaconego przez spółki kapitałowe oraz spółki osobowe
 3. wydatki związane z emisją akcji jako kup
 4. możliwość aktywowania wydatków na akwizycję udziałów (akcji) w spółkach zależnych jako kup.

 1. nadzór KNF nad wykonywaniem obowiązków przez spółki publiczne
 2. działania KNF w przypadku podejrzenia naruszenia obowiązków w związku z ofertą publiczną;
 3. działania KNF w przypadku podejrzenia naruszenia obowiązków informacyjnych
 4. sankcje administracyjne, odpowiedzialność cywilna i karna
Najbardziej aktualne problemy spółek giełdowych - problemy podatkowe – Mec. Łukasz Adamczyk Odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków spółki publicznej w świetle planowanej noweli - Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski
Marek Szydłowski

Marek Szydłowski

Radca Prawny Wardyński i Wspólnicy

Życiorys
Danuta Pajewska

Danuta Pajewska

Radca Prawny, Starszy Doradca, Wardyński i Wspólnicy

Życiorys

OPIS WARSZTATU

Przedmiotem warsztatów będą wewnętrzne regulacje spółki: czy są obowiązkowe, jakie zadania spełniają, jak należy je formułować i czego nie powinny zawierać. Choć temat jest ściśle związany z problematyką zarządzania spółką, chcemy zwrócić uwagę na prawne znaczenie regulacji wewnętrznych. Złe regulacje wewnętrzne mogą bowiem szkodzić spółce i narażać na ryzyko odpowiedzialności zarówno spółkę, jak i członków jej organów oraz kadrę zarządzającą. Chcemy także przekonać uczestników warsztatów, że regulacje wewnętrzne to nie zbędne, nudne procedury, które jak kajdanki ograniczają funkcjonowanie spółki, ale pomocne w zarządzaniu ryzykiem spółki koła ratunkowe. Problematykę tę będziemy chcieli przedstawić w sposób jak najbardziej praktyczny, omawiając pozytywne i negatywne przykłady regulacji, a także metodę i przypadki wykorzystania regulacji jako skutecznych narzędzi do ochrony interesów spółki i jej kadry menadżerskiej.
Krzysztof Ołdak

Krzysztof Ołdak

Dyrektor Działu Operacyjnego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Życiorys

OPIS WARSZTATU

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z planowaną implementacją zmian w aplikacji internetowej KDPW, która umożliwi emitentom papierów wartościowych komunikację w zakresie wymiany informacji dotyczących zdarzeń korporacyjnych. Nowa usługa obejmie wybrane zdarzenia korporacyjne polegające na wypłacie świadczeń z papierów wartościowych, takie jak:

 • wypłata dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy,
 • wypłata dochodów FIZ bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,
 • wypłata odsetek i wykupu papierów dłużnych.

Wprowadzany sposób komunikacji stanowić będzie rozbudowę, funkcjonującej od 3 sierpnia 2009 r., dedykowanej strony internetowej w zakresie przekazywania danych do/z Krajowego Depozytu przy obsłudze walnych zgromadzeń. Wdrożenie aplikacji internetowej znacząco ułatwi przekazywanie informacji do KDPW (wyeliminuje konieczność korespondencji papierowej), a także umożliwi emitentom monitorowanie realizowanych zdarzeń, czy pobranie wezwania w sprawie przekazania środków pieniężnych na wypłatę świadczeń.

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-06-25

Zobacz również:

Szybkie menu