Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
XI Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG
Termin:

25.02.2020

26.02.2020

Miejsce:

Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na XI Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG, podczas którego ponownie przeprowadziliśmy symulację Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Zwykłej Spółki SA” oraz zajęliśmy się zagadnieniami istotnymi z punktu widzenia działów prawnych spółek giełdowych. Kongres odbył się w dniach 25-26 lutego 2020 roku w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance.

Pierwszego dnia zaplanowane były 2 bloki tematyczne. W otwierającej debacie zaproszeni prelegenci przeanalizowali ofertę publiczną pod nowymi regulacjami - zagadnienia praktyczne (skutki wynikające z nowej definicji oferty; wpływ rynkowy wyjątków z ustawy i z rozporządzenia na kształt ofert publicznych; pozyskanie kapitału dla spółki publicznej bez prospektu). W dalszej części omówiliśmy wyzwania podatkowe dla prawników spółek giełdowych (omówienie nowych wymogów w zakresie podatków u źródła (WHT); schematy podatkowe (MDR) - czy i jakie znaczenie mają w praktyce funkcjonowania spółek giełdowych; zarządzanie obowiązkami wynikającymi z przepisów o WHT i MDR; odpowiedzialność dotycząca WHT i MDR). Następnie zajęliśmy się problematyką restrukturyzacji z perspektywy dłużnika i wierzyciela (komunikacja z wierzycielami; dostępne opcje restrukturyzacji; zarządzanie relacjami akcjonariusza większościowego z mniejszościowymi) oraz został zaprezentowany eVoting na Walnych Zgromadzeniach (nowe obowiązki spółek publicznych w zakresie organizacji walnych zgromadzeń; aplikacje KDPW w kontekście obowiązków informacyjnych spółek publicznych; święto akcjonariatu - jak mogą wyglądać walne zgromadzenia). Na zakończenie pierwszego bloku uczestnicy poznali mechanizmy zwiększające wpływ akcjonariuszy na spółki publiczne (polityka wynagrodzeń; ułatwienia wykonywania praw akcjonariuszy; polityki zaangażowania inwestorów instytucjonalnych).

W trakcie drugiego bloku eksperci rynku kapitałowego najpierw skoncentrowali się na czynnikach zwiększających odpowiedzialność spółki i jej władz (nowe trendy w prawie oraz działaniu organów; jak nowości legislacyjne przekładają się na odpowiedzialność członków zarządu; rola prawnika wewnętrznego w budowaniu systemu legal compliance spółki) oraz na zagadnieniach dotyczących emisji obligacji po nowemu (praktyczne skutki zmian regulacyjnych; konsekwencje zaniechanych zmian; najważniejsze wyzwania emitentów), a następnie przeanalizowane zostały ryzyka nieintencjonalnego wykorzystania informacji poufnej (nieoczywiste wymogi MAR; ujawnienie i wykorzystywanie informacji poufnych; transakcje osób blisko związanych). Debata zamykająca drugi blok dotyczyła walnego zgromadzenia w przyszłości (trendy i kierunki zmian w przebiegu i organizacji walnych zgromadzeń; jak będą wyglądały; kto i w jaki sposób będzie w nich uczestniczył).

Na zakończenie pierwszego dnia Kongresu przeprowadziliśmy symulację Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Zwykłej Spółki SA”. Po części merytorycznej uczestników zaprosiliśmy do udziału w Wieczorze Ostatkowym, połączonym z kolacją i zabawą przy muzyce.

Natomiast drugiego dnia Kongresu, jak co roku, odbyły się dwie tury warsztatów tematycznych dotyczące zagadnień prawnych. Po lunchu zaprosiliśmy do udziału w dyskusji panelowej pt. "Najważniejsze wyzwania regulacyjne", podczas której omówiliśmy takie kwestie, jak: MAR - praktyka nadzorcza i zakres proponowanej nowelizacji; rola służb prawnych w identyfikacji szans i ryzyk w obszarach ESG; wymogi i procedury dotyczące sygnalistów; obowiązkowa dematerializacja akcji i warrantów oraz planowane zmiany regulacyjne i ich potencjalne implikacje.

Tematów do dyskusji było oczywiście bardzo wiele i nie wszystkie udało się zamieścić w programie Kongresu. Część z nich była zatem dyskutowana podczas rozmów kuluarowych oraz w mniej formalnej atmosferze, przy kolacji.

Wydarzenie gwarantowało wysoki poziom merytoryczny, ale również stanowiło bardzo ważny element dla integracji środowiska związanego z rynkiem kapitałowym w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z poprzednią edycją Kongresu Prawników

10:30 - 11:30
Rejestracja gości oraz kawa powitalna
11:30 - 11:40
Otwarcie Kongresu
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
BLOK I
11:40 - 13:30
Oferta publiczna pod nowymi regulacjami - zagadnienia praktyczne
 • Skutki wynikające z nowej definicji oferty
 • Wpływ rynkowy wyjątków z ustawy i z rozporządzenia na kształt ofert publicznych
 • Pozyskanie kapitału dla spółki publicznej bez prospektu
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
prof. Marcin Dyl Partner, KMD.Legal
11:40 - 13:30
Wyzwania podatkowe dla prawników spółek giełdowych
 • Omówienie nowych wymogów w zakresie podatków u źródła (WHT)
 • Schematy podatkowe (MDR) - czy i jakie znaczenie mają w praktyce funkcjonowania spółek giełdowych
 • Zarządzanie obowiązkami wynikającymi z przepisów o WHT i MDR
 • Odpowiedzialność dotycząca WHT i MDR
Magdalena Raczek-Kołodyńska Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Michał Nowacki Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner Wardyński i Wspólnicy
11:40 - 13:30
Restrukturyzacja z perspektywy dłużnika i wierzyciela
 • Komunikacja z wierzycielami
 • Dostępne opcje restrukturyzacji
 • Zarządzanie relacjami akcjonariusza większościowego z mniejszościowymi
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Kazimierz Jeleński Radca Prawny, Wspólnik Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy
11:40 - 13:30
eVoting na Walnych Zgromadzeniach
 • Nowe obowiązki spółek publicznych w zakresie organizacji walnych zgromadzeń
 • Aplikacje KDPW w kontekście obowiązków informacyjnych spółek publicznych
 • Święto akcjonariatu - jak mogą wyglądać walne zgromadzenia
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Michał Krystkiewicz Starszy Specjalista, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
11:40 - 13:30
Mechanizmy zwiększające wpływ akcjonariuszy na spółki publiczne
 • Polityka wynagrodzeń
 • Ułatwienia wykonywania praw akcjonariuszy
 • Polityki zaangażowania inwestorów instytucjonalnych
Robert Wąchała Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Dawid Van Kędzierski Associate Gide Loyrette Nouel
13:30 - 14:30
Lunch

BLOK II
14:30 - 16:00
Czynniki zwiększające odpowiedzialność spółki i jej władz
 • Nowe trendy w prawie oraz działaniu organów
 • Jak nowości legislacyjne przekładają się na odpowiedzialność członków zarządu
 • Rola prawnika wewnętrznego w budowaniu systemu legal compliance spółki
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
dr Katarzyna Witkowska-Moździerz Adwokat, CRIDO Legal
Mateusz Baran Partner, Radca Prawny, CRIDO Legal
14:30 - 16:00
Emisja obligacji po nowemu
 • Praktyczne skutki zmian regulacyjnych
 • Konsekwencje zaniechanych zmian
 • Najważniejsze wyzwania emitentów
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Zbigniew Mrowiec Partner, Radca Prawny, Mrowiec Fiałek i Wspólnicy
14:30 - 16:00
Ryzyka nieintencjonalnego wykorzystania informacji poufnej
 • Nieoczywiste wymogi MAR
 • Ujawnienie i wykorzystywanie informacji poufnych
 • Transakcje osób blisko związanych
Robert Wąchała Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Paweł Mardas Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć, Kochański i Partnerzy
Mateusz Ostrowski Adwokat, Partner, Szef Praktyki Postępowań Sądowych, Kochański i Partnerzy
14:30 - 16:00
Walne zgromadzenia w przyszłości
 • Trendy i kierunki zmian w przebiegu i organizacji walnych zgromadzeń
 • Jak będą wyglądały
 • Kto i w jaki sposób będzie w nich uczestniczył
Andrzej Knap Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
Magdalena Raczek-Kołodyńska Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
16:00 - 16:30
Przerwa kawowa

16:30 - 18:00
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zwykłej Spółki SA

Andrzej Knap Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Zbigniew Mrowiec Partner, Radca Prawny, Mrowiec Fiałek i Wspólnicy
Marcin Marczuk Partner Zarządzający, Radca Prawny, KMD.Legal
Krzysztof Libiszewski Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy
Mateusz Rogoziński Partner, Adwokat, Crido Legal
Paweł Mardas Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć, Kochański i Partnerzy
Dawid Van Kędzierski Associate Gide Loyrette Nouel
Kazimierz Jeleński Radca Prawny, Wspólnik Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy
20:00 - 00:00
Wieczór Ostatkowy
 • Uroczysta kolacja
 • Zabawa przy muzyce
07:00 - 08:30
Śniadanie (dla osób korzystających z noclegu)
07:30 - 08:30
Poranny bieg (dla chętnych)
09:00 - 10:30
TURA I - warsztaty tematyczne
10:30 - 11:00
Przerwa kawowa
10:30 - 11:00
TURA II - warsztaty tematyczne
12:30 - 13:30
Lunch
13:30 - 15:00
Dyskusja panelowa: Najważniejsze wyzwania regulacyjne
 • MAR - praktyka nadzorcza i zakres proponowanej nowelizacji
 • Rola służb prawnych w identyfikacji szans i ryzyk w obszarach ESG
 • Wymogi i procedury dotyczące sygnalistów
 • Obowiązkowa dematerializacja akcji i warrantów
 • Planowane zmiany regulacyjne i ich potencjalne implikacje
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Jarosław Grzegorz Associate Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska
Bartosz Krzesiak Dyrektor Departamentu Emisji Akcji, Dom Maklerski Navigator
Magdalena Raczek-Kołodyńska Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Robert Wąchała Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Partner Instytucjonalny
Partner Wspierający
Partnerzy
Partner Technologiczny
Patroni Medialni
Marcin Marczuk

Marcin Marczuk

Partner Zarządzający, Radca Prawny, KMD.Legal

Życiorys
Prof. nadzw. dr hab. Michał Królikowski

Prof. nadzw. dr hab. Michał Królikowski

Partner Zarządzający, Adwokat, KMD. Legal

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Zakres zmian przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy a nowe projekty rządowe
 • Czym jest CRBRz i dlaczego ma znaczenie dla spółek publicznych?
 • Beneficjent rzeczywisty spółek zależnych - jak go zidentyfikować?
 • Trudne przypadki identyfikacji beneficjentów rzeczywistych
 • Znaczenie CRBRz dla Compliance spółki publicznej i jej spółek zależnych
Michał Nowacki

Michał Nowacki

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner Wardyński i Wspólnicy

Życiorys
Wojciech Marszałkowski

Wojciech Marszałkowski

Adwokat, Wardyński i Wspólnicy

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Podatkowy compliance związany z raportowaniem schematów podatkowych i podatkami u źródła
 • Uniknięcie odpowiedzialności osobistej i finansowej, a skala raportowania schematów podatkowych
 • Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany w przepisach dotyczących podatku u źródła.
 • Gdzie jesteśmy i gdzie będziemy za rok
 • Prześwietlanie kontrahentów, czyli pytania, które należy zadać, by nie pobrać podatku u źródła w Polsce
Zbigniew Mrowiec

Zbigniew Mrowiec

Partner, Radca Prawny, Mrowiec Fiałek i Wspólnicy

Życiorys
Paweł Cyganik

Paweł Cyganik

Starszy Prawnik, Radca Prawny, Mrowiec Fiałek i Wspólnicy

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Zakres zmian dla spółek nienotowanych, spółek giełdowych oraz spółek z NewConnect
 • Jawność informacji o składzie akcjonariatu
 • Zasady prowadzenia i udostępniania informacji z rejestru akcjonariuszy
 • System dostępu do informacji o akcjonariacie spółek giełdowych
Kazimierz Jeleński

Kazimierz Jeleński

Radca Prawny, Wspólnik Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy

Życiorys
Jarosław Dubiński

Jarosław Dubiński

Wspólnik, Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy

Życiorys
Mateusz Rogoziński

Mateusz Rogoziński

Partner, Adwokat, Crido Legal

Życiorys

OPIS WARSZTATU

Sukces procesu M&A wymaga zazwyczaj dużego nakładu czasu, pracy i udziału specjalistów z wielu dziedzin. Sukces ten przychodzi łatwiej, jeżeli w proces zaangażowany zostaje prawnik wewnętrzny spółki. Z jednej strony ma nieocenioną i dogłębną wiedzę odnośnie realiów prawno-biznesowych w danej branży. Z drugiej zaś na tyle dobrze zna organizację, że wie co jest dla kluczowe z punktu widzenia prowadzonej akwizycji. Prawnik wewnętrzny może przybierać w procesie różne role – może jedynie sprawować nadzór nad transakcją z lotu ptaka i uczestniczyć w kluczowych momentach lub też może aktywnie zaangażować się w cały proces. Z uwagi na natłok codziennych obowiązków z jakimi mierzy się prawnik wewnętrzny, częściej wciela się w tę pierwszą rolę, która łączy się jednocześnie z pełnieniem funkcji „project managera”.

Podczas warsztatu omówione zostaną następujące kwestie:
 • Blaski i cienie - czyli co może dać prawnikowi wewnętrznemu zaangażowanie się w proces M&A;
 • Project manager czy aktywny uczestnik - czyli którą rolę wybrać;
 • Przyjaciel czy wróg - czyli jak ułożyć relację z zewnętrzną kancelarią;
 • Sukces ma wielu ojców - czyli wartość dodana prawnika wewnętrznego na poszczególnych etapach transakcji;
 • Stal czy plusz - czyli jakie (twarde czy miękkie) podejście do negocjacji wybrać;
 • Aby spać spokojnie - czyli zarządzanie ryzykami w procesie;
 • Flesze i szampan - czyli jak z sukcesem doprowadzić transakcję do końca.
I tura 9:00-10:30; II tura 11:00-12:30; Sala K, I piętro
Dawid Van Kędzierski

Dawid Van Kędzierski

Associate Gide Loyrette Nouel

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Mechanizm say on pay
 • Polityka wynagrodzeń
 • Sprawozdanie o wynagrodzeniach
 • Mechanizmy ułatwiające wykonywanie praw akcjonariuszy
 • Polityka zaangażowania
 • Czy należy spodziewać się zmian w podejściu inwestorów instytucjonalnych?

I tura 9:00-10:30; II tura 11:00-12:30; Sala P, I piętro
Mateusz Ostrowski

Mateusz Ostrowski

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Postępowań Sądowych, Kochański i Partnerzy

Życiorys
Paweł Mardas

Paweł Mardas

Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć, Kochański i Partnerzy

Życiorys

OPIS WARSZTATU

Jakie są obowiązki emitentów oraz członków ich organów w zakresie ujawniania informacji poufnych i jakie są możliwości przeciwdziałania plotkom rynkowym, zagrażającym uczciwym praktykom giełdowym? Wykorzystywanie informacji i dezinformacji do manipulacji kursowych – kiedy jest manipulacja informacją?

Skupimy się na aspektach praktycznych, odnosząc się wprost do analizy konkretnych case-ów. 

Plotki rynkowe oraz fałszywe informacje i jak im przeciwdziałać
Nieoczywiste przykłady wpływania na cenę akcji
Due diligence spółek giełdowych
Okresy zamknięte
Listy osób mających dostęp do informacji poufnych
Omówienie konkretnych przykładów (case studies)

I tura 9:00-10:30; II tura 11:00-12:30; Sala O, I piętro

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Magdalena Cieciura
Kontakt ws. Członkostwa w SEG

Magdalena Cieciura

Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 512 588 425

e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-12-07

Zobacz również:

Szybkie menu