Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
XI Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG
Termin:

25.10.2023

26.10.2023

Miejsce:

Hotel Warszawianka w Jachrance

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na XI Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG. Było to kolejne cyklicznie planowane wydarzenie, organizowane w ramach misji edukacyjnej SEG, podczas którego mogli Państwo wymienić się doświadczeniami dotyczącymi pracy CFO spółek giełdowych oraz zdobyć wiedzę pomocną w zarządzaniu spółką.


Kongres odbył się w dniach 25-26 października 2023 roku w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance.

Dwudniowe spotkanie w gronie CFO czołowych spółek giełdowych rozpoczęło pięć debat, podczas których zastanowiliśmy się nad geopolitycznymi uwarunkowaniami prowadzenia biznesu (dostęp do surowców, swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, sytuacja polityczna w kraju i jej wpływ na współpracę zagraniczną), uwarunkowaniami makroekonomicznymi (najnowsze odczyty danych, możliwe kierunki zmian, czynniki wpływające na przyszłą sytuację), perspektywami rozwoju rynku kapitałowego (trendy globalne, wpływ czynników makroekonomicznych, planowane zmiany regulacyjne), giełdą jako źródłem finansowania rozwoju (w jakim zakresie spółki wykorzystują rynek do finansowania rozwoju, możliwości zwiększenia udziału finansowania rynkowego, wpływ czynników ESG na zmianę zasad finansowania) oraz nadchodzącymi zmianami regulacyjnymi (oczekiwane zmiany w MAR, nowe możliwości pozyskiwania kapitału, emisje bezprospektowe).

Poruszyliśmy również zagadnienia związane z finansowymi aspektami raportowania czynników ESG, a w szczególności takie kwestie, jak: wymogi i konsekwencje raportowania (nowe regulacje w obszarze ESG, najważniejsze wyzwania stojące przed spółkami giełdowymi, raportowanie ESG jako szansa rozwoju), korzyści z raportowania (po co raportować więcej niż wymagają regulacje, nieintuicyjne korzyści z raportowania, przełożenie ESG na realne korzyści z biznesu), znaczenie identyfikacji łańcucha wartości (pojęcie łańcucha wartości w różnych regulacjach, raportowanie pod ESRS obejmujące łańcuch wartości, wytyczne dotyczące łańcucha wartości w kontekście ESRS), przygotowanie spółki do raportowania zgodnie z CSRD (identyfikacja wymogów sprawozdawczych, organizacja procesu zbierania danych, zarządzanie jakością danych), przygotowanie do audytu (zakres danych ESG podlegający audytowi obecnie, zmiany od przyszłego roku, jak dokumentować działania na potrzeby współpracy z biegłym).

Na zakończenie części merytorycznej zaprezentowaliśmy blok dotyczący zarządzania ryzykiem. Omówiliśmy szerzej w nim m.in.: zarządzanie ryzykiem podatkowym w spółce giełdowej (najważniejsze ryzyka, możliwości minimalizacji ryzyk, zarządzanie sytuacją kryzysową), odpowiedzialność władz spółki w obszarze podatkowym (przesłanki odpowiedzialności i praktyka organów podatkowych, możliwości minimalizacji ryzyka, działania w trakcie kontroli), możliwości minimalizacji i transferu ryzyka (zakres dostępnych ubezpieczeń, czy ochrona ubezpieczeniowa jest realna, jak czytać „drobny druk”), wsparcie IT przy podejmowaniu decyzji biznesowych (maksymalizacja korzyści z elektronicznego obiegu dokumentów, KSEF jako nowe źródło danych, możliwości analityczne wynikające z AI i OCR), budowanie przyjaznych raportów finansowych (czy raport finansowy może być przyjazny, jak Power Bi pomaga tworzyć przyjazne raporty finansowe, jak wykorzystać Power BI do stworzenia nowoczesnego systemu Business Intelligence).

Dzień uwieńczyła Wieczorna Gala, połączona z kolacją i zabawą przy muzyce. Gościnią Specjalną Kongresu była Martyna Wojciechowska.

Drugiego dnia zaplanowaliśmy warsztaty tematyczne w dwóch turach. Na zakończenie Kongresu zaprosiliśmy do udziału w dyskusji panelowej "Najważniejsze wyzwania CFO 2024". Podczas debaty omówiliśmy takie zagadnienia, jak: zmiana warunków finansowania, przygotowanie do raportowania zgodnie z ESRS, nowa mapa ryzyk.

Mamy nadzieję, że tak, jak w latach poprzednich, wydarzenie nie tylko zapewniło wysoki poziom merytoryczny, ale również było bardzo ważne dla integracji środowiska związanego z rynkiem kapitałowym w Polsce.

Dodatkowe informacje

Główną ideą Kongresu CFO była integracja środowiska finansów oraz omówienie trendów mających wpływ na pracę CFO w spółkach giełdowych - a w szczególności, jak finanse wspierają biznes, jaki jest łańcuch sukcesu, czyli co powoduje, że CFO jest potrzebny i dlaczego jego rola będzie wzrastać.

DLACZEGO WARTO BYŁO WZIĄĆ UDZIAŁ:

 • Zakres tematyczny wychodzący poza narzędzia i przepisy
 • Topowi eksperci ze świata finansów
 • Best practices
 • Networking


DLA KOGO?

Dla spółek notowanych na GPW, a w szczególności:

 • Członków Zarządów odpowiedzialnych za finanse (CFO)
 • Dyrektorów Finansowych
 • Dyrektorów departamentów controllingu finansowego
 • Prokurentów i Głównych Księgowych


Zapraszamy do zapoznania się z poprzednią edycją Kongresu CFO:

https://www.seg.org.pl/wydarzenie/pokaz/x-kongres-cfo-spolek-gieldowych-seg

Zaświadczenia

Zaświadczenia za uczestnictwo w wydarzeniach SEG począwszy od września 2021 są dostępne na koncie użytkownika (po zalogowaniu) w zakładce „Moje zaświadczenia”.  Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w wydarzeniach, które odbyły się przed wrześniem 2021 będą wystawiane wg. dotychczasowej procedury. Zobacz więcej
10:30 - 11:30
Rejestracja gości oraz kawa powitalna
11:30 - 11:40
Oficjalne otwarcie i powitanie gości
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
I BLOK: WARUNKI FUNKCJONOWANIA SPÓŁEK GIEŁDOWYCH
11:40 - 12:00
Geopolityczne uwarunkowania prowadzenia biznesu
› Dostęp do surowców
› Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej
› Sytuacja polityczna w kraju i jej wpływ na współpracę zagraniczną
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Beata Stelmach Przewodnicząca RN SEG, była Podsekretarz Stanu w MSZ
12:00 - 12:20
Uwarunkowania makroekonomiczne
› Najnowsze odczyty danych
› Możliwe kierunki zmian
› Czynniki wpływające na przyszłą sytuację
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Ludwik Kotecki Członek RPP
12:20 - 12:40
Perspektywy rozwoju rynku kapitałowego
› Trendy globalne
› Wpływ czynników makroekonomicznych
› Planowane zmiany regulacyjne
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Maciej Trybuchowski Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
12:40 - 13:00
Giełda jako źródło finansowania rozwoju
› W jakim zakresie spółki wykorzystują rynek do finansowania rozwoju
› Możliwości zwiększenia udziału finansowania rynkowego
› Wpływ czynników ESG na zmianę zasad finansowania
Robert Wąchała Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Dariusz Mejszutowicz Wicedyrektor Działu Rynku Pierwotnego, GPW w Warszawie
13:00 - 13:20
Nadchodzące zmiany regulacyjne
› Oczekiwane zmiany w MAR
› Nowe możliwości pozyskiwania kapitału
› Emisje bezprospektowe
Robert Wąchała Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Piotr Wojnar Adwokat, Partner Zarządzający, Kancelaria act BSWW legal & tax
13:20 - 14:20
Lunch
II BLOK: FINANSOWE ASPEKTY RAPORTOWANIA CZYNNIKÓW ESG
14:20 - 14:40
Wymogi i konsekwencje raportowania
› Nowe regulacje w obszarze ESG
› Najważniejsze wyzwania stojące przed spółkami giełdowymi
› Raportowanie ESG jako szansa rozwoju
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju SEG
14:40 - 15:00
Korzyści z raportowania
› Po co raportować więcej niż wymagają regulacje
› Nieintuicyjne korzyści z raportowania
› Przełożenie ESG na realne korzyści z biznesu
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju SEG
Zuzanna Góral Dyrektorka Rachunkowości i Kontroli Wewnętrznej, Orange Polska
15:00 - 15:20
Znaczenie identyfikacji łańcucha wartości
› Pojęcie łańcucha wartości w różnych regulacjach
› Raportowanie pod ESRS obejmujące łańcuch wartości
› Wytyczne dotyczące łańcucha wartości w kontekście ESRS
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Małgorzata Szewc Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
15:20 - 15:40
Przygotowanie spółki do raportowania zgodnie z CSRD
› Identyfikacja wymogów sprawozdawczych
› Organizacja procesu zbierania danych
› Zarządzanie jakością danych
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju SEG
Patrycja Żupa-Marczuk Kierownik Biura Projektów Innowacyjnych, Energopomiar
15:40 - 16:00
Przygotowanie do audytu
› Zakres danych ESG podlegający audytowi obecnie
› Zmiany od przyszłego roku
› Jak dokumentować działania na potrzeby współpracy z biegłym
Małgorzata Szewc Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Paweł Zaczyński Associate Partner, Biegły Rewident, Grant Thornton
16:00 - 16:30
Przerwa kawowa
III BLOK: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
16:30 - 16:50
Zarządzanie ryzykiem podatkowym w spółce giełdowej
› Najważniejsze ryzyka
› Możliwości minimalizacji ryzyk
› Zarządzanie sytuacją kryzysową
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Joanna Karczewska Senior Manager, Adwokat, Doradca Podatkowy, OW Tax
16:50 - 17:10
Odpowiedzialność władz spółki w obszarze podatkowym
› Przesłanki odpowiedzialności i praktyka organów podatkowych
› Możliwości minimalizacji ryzyka
› Działania w trakcie kontroli
Robert Wąchała Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Jakub Warnieło Doradca Podatkowy, Starszy Menedżer, MDDP
17:10 - 17:30
Możliwości minimalizacji i transferu ryzyka
› Zakres dostępnych ubezpieczeń
› Czy ochrona ubezpieczeniowa jest realna
› Jak czytać „drobny druk”
Robert Wąchała Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Kamila Kosińska Starszy Broker Ubezpieczeniowy i Reasekuracyjny, Kancelaria Brokerska International Risk & Corporate Advisory (IRCA)
17:30 - 17:50
Wsparcie IT przy podejmowaniu decyzji biznesowych
› Maksymalizacja korzyści z elektronicznego obiegu dokumentów
› KSEF jako nowe źródło danych
› Możliwości analityczne wynikające z AI i OCR
Małgorzata Szewc Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Kamil Lisowski Product Manager Comarch ERP
17:50 - 18:10
Budowanie przyjaznych raportów finansowych
› Czy raport finansowy może być przyjazny
› Jak Power Bi pomaga tworzyć przyjazne raporty finansowe
› Jak wykorzystać Power BI do stworzenia nowoczesnego systemu Business Intelligence
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Piotr Szewczyk Business Solutions Consultant, APN Promise
19:00 - 20:00
Koktajl
Dla wszystkich uczestników
19:30 - 20:00
Kameralne spotkanie z Gościnią Specjalną, Martyną Wojciechowską
Tylko dla Członków Zwyczajnych SEG
20:00 - 02:00
Wieczorna Gala, połączona z kolacją, wystąpieniem Gościnią Specjalną - Martyny Wojciechowskiej
Gościni Specjalna:
Martyna Wojciechowska Dziennikarka, podróżniczka, autorka książek
09:00 - 10:30
Pierwsza tura warsztatów w grupach
Szczegóły dotyczące warsztatów, znajdują się w zakładce "Warsztaty"
10:30 - 11:00
Przerwa kawowa
11:00 - 12:30
Druga tura warsztatów w grupach
Szczegóły dotyczące warsztatów, znajdują się w zakładce "Warsztaty"
12:30 - 13:30
Lunch
13:30 - 14:30
Najważniejsze wyzwania CFO 2024
› Zmiana warunków finansowania
› Przygotowanie do raportowania zgodnie z ESRS
› Nowa mapa ryzyk
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Małgorzata Szewc Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Robert Wąchała Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Maciej Nietopiel Wiceprezes Zarządu, ZE PAK
Partnerzy Instytucjonalni
Partner Strategiczny
Partnerzy Główni
Partnerzy Wspierający
Partnerzy Technologiczni
Patron
Patroni Medialni
Karolina Studniarek

Karolina Studniarek

Senior ESG Manager, Zespół Relacji Inwestorskich, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Życiorys
Krzysztof Kamiński, CFA, DI

Krzysztof Kamiński, CFA, DI

CFA Certificate in ESG Investing, Członek Zarządu, Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Katalizatory istotności danych ESG
 • Źródła finansowania w oparciu o dane ESG
 • Uzależnienie decyzji inwestycyjnych od czynników ESG
  Joanna Karczewska

  Joanna Karczewska

  Senior Manager, Adwokat, Doradca Podatkowy, OW Tax

  Życiorys
  Anna Łozowska

  Anna Łozowska

  Manager, Radca Prawny, Olesiński & Wspólnicy

  Życiorys
  Joanna Ciołko-Wąsowicz

  Joanna Ciołko-Wąsowicz

  Manager, Doradca Podatkowy, Radca Prawny, Olesiński & Wspólnicy

  Życiorys

  OPIS WARSZTATU

  • Najważniejsze ryzyka
  • Możliwości minimalizacji ryzyk
  • Zarządzanie sytuacją kryzysową
  Patrycja Żupa-Marczuk

  Patrycja Żupa-Marczuk

  Kierownik Biura Projektów Innowacyjnych, Energopomiar

  Życiorys
  Magdalena Skrzyńska

  Magdalena Skrzyńska

  Koordynator ds. Analiz Środowiskowych, Energopomiar

  Życiorys

  OPIS WARSZTATU

  • Identyfikacja wymogów sprawozdawczych:

  - Architektura ESRS E1-E5
  - Podwójna istotność jako podstawa ujawnień w zakresie ESRS
  - Stopniowo wprowadzane wymaganych ujawnień
  - Taksonomia jako część środowiskowa raportu

  • Organizacja procesu zbierania danych:

  - Organizacja wewnętrzna w zakresie ESG, zbieranie danych
  - Podtematy istotne do zaraportowania
  - Badanie istotności i metodologia LEAP
  - Wytyczne dot. podwójnej istotności wg projektu przewodnika EFRAG

  • Zarządzanie jakością danych:

  - Najistotniejsze ujawnienia środowiskowe - sposób przygotowania danych:
  A. Ślad węglowy
  B. Adaptacja do zmian klimatu
  C. Zanieczyszczenia
  D. Odpady

  Andrzej Strzała

  Andrzej Strzała

  Senior SQL/BI Developer, APN Promise

  Życiorys

  OPIS WARSZTATU

  • Czy raport finansowy może być przyjazny
  • Jak generować raporty w oparciu o posiadane zasoby IT
  • Na ile PowerBI ułatwia kreację raportów

  Agata Bednarczyk
  Kontakt ws. Wydarzenia

  Agata Bednarczyk

  Manager ds. Konferencji
  Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

  tel.: 501 188 438

  e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

  Magdalena Cieciura
  Kontakt ws. Członkostwa w SEG

  Magdalena Cieciura

  Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
  Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

  tel.: 512 588 425

  e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl

  Data aktualizacji: 2023-11-08

  Zobacz również:

  Szybkie menu